fbpx

Milttoni uuringud

Vastutustundliku ettevõtluse osas peame oluliseks turu ning selle vajaduste tundmist nii Milttoni kui meie klientide kontekstis. Viime regulaarselt läbi arvamusuuringuid mh ettevõtjate ühiskondlikust aktiivsusest ja hoiakutest seoses rohepöördega ning samuti ühiskonna hoiakutest kestliku tarbimise osas ja ootustest vastutustundlikule ettevõtlusele Baltikumis.

tutvu meie uuringutega

2023 – Poeriiulitelt väärtusi otsides (varem „Pea liiva alt välja!“)

 

Uuring koostöös uuringufirmaga Norstat kaardistamaks ühiskonna hoiakuid kestliku tarbimise osas ja ootuseid vastutustundlikule ettevõtlusele Baltikumis.

Uurimisjuht ja analüütik Helen Tammemäe.

Vaata uuringu kokkuvõtet ja tutvu uuringuraportiga.

2023 – Ettevõtete suhtumine rohepöördesse

 

Uuring koostöös uuringufirmaga Norstatiga kaardistamaks ettevõtjate hoiakuid ja nägemust oma ettevõtte keskkonnasäästlikumaks muutmisest kui ka suhtumisest riigi rolli rohepöörde läbiviimisel.

Uurimisjuht ja analüütik: Kristi Malmberg.

Vaata uuringu kokkuvõtet ja tutvu uuringuraportiga.

2022 – Rohepöörde mõju välismajanduspoliitikale ja ettevõtlusele (meediaruumi analüüs)

 

Miltton viis koos Estonian Business School’i ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga läbi uuringu, mille eesmärk oli tuvastada rohepöörde käigus tekkivad võimalused, väljakutsed ettevõtetele ja välismajanduspoliitikale ning uurida ettevõtjate teadlikkust ja soovitusi poliitikate ja toetusmeetmete arendamiseks. Milttoni viis läbi uuringu meediaruumi analüüsi osa.

Uurimisjuht ja analüütik: Jolanda Lipu.

Vaata uuringu kokkuvõtet ja tutvu uuringuraportiga.

 

2021– Pea liiva alt välja!

 

Uuringu eesmärk oli uurida, milline on ettevõtete roll ühiskondlikult oluliste väljakutsete lahendamisel ning kaardistada parimaid viise ettevõtetel oma panuse väljendamiseks.

Uurimisjuht ja analüütik: Annika Arras, analüütik: Jolanda Lipu.

Vaata uuringu kokkuvõtet ja tutvu uuringuraportiga.

 

2020 – Pea liiva alt välja!

 

Uuringu eesmärk oli kindlaks teha, missugused on töötaja, tarbija ja kodaniku vaates ettevõtete vastutustundliku ja ühiskondlikult aktiivse tegevuse olulisimad ootused, teemad, nende kajastamise kanalid ning ka osapoolte rollid kogu ahelas.

Uurimisjuht ja analüütik Kristi Malmberg, analüütik: Annika Arras.

Vaata uuringu kokkuvõtet ja tutvu uuringuraportiga.

 

2019 – ESG-revolutsioon: investorid ja ettevõtted ühise keele otsingul

 

Miltton uuris, milline on investorite seisukohast oluline teave ettevõtete jätkusuutlikkuse kohta ning kas praegune jätkusuutlikkuse alane teabevahetus ja aruandlus vastab investorite vajadustele.

Analüütik: Annika Arras.

Vaata uuringu kokkuvõtet ja tutvu uuringuraportiga.

 

2018 – Eesti tippjuhtide arusaam vastutustundlikkusest

 

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi arendusprojekti läbiviimiseks teostatud uuring. Uuringu eesmärgiks oli hinnata vastutustundliku ettevõtluse hetkeseisu ja saada teemaga seotud riigiasutuste, teiste seotud asutuste ning ettevõtjate hinnangud ning ettepanekud seoses vastutustundliku ettevõtlusega. Uuringu loogika lähtus eesmärgist mõista, missugune on juhtide ja tippjuhtide arusaam vaadeldavas valdkonnas.

Uurimisjuht ja analüütik: Annika Arras.

Vaata uuringu kokkuvõtet ja tutvu uuringuraportiga.

2017 – Pea liiva alt välja!

 

Miltton uuris Eesti, Soome ja Rootsi elanike arvamusi ettevõtete rollist sotsiaalsete teemade ning oluliste ühiskondlike probleemidega tegelemisel.

Uurimisjuht ja analüütik: Annika Arras.

Vaata uuringu kokkuvõtet ja tutvu uuringuraportiga.