fbpx

Pea liiva alt välja! Ettevõtete ühiskondliku aktiivsuse ja sotsiaalse kaasamise arvamusuuring

Miltton uuris Eesti, Soome ja Rootsi elanike arvamusi ettevõtete rollist sotsiaalsete teemade ning oluliste ühiskondlike probleemidega tegelemisel.

Kolme riigi võrdlusuuringu viis 2017. aasta mais veebipõhiselt läbi SynoInt ning selles osales igast riigist üle tuhande 18–80-aastase vastaja. Rootsis ja Soomes oli uuring esinduslik nii vanusegruppide, sugude kui regioonide lõikes. Eestis oli uuring esinduslik vanusegruppide ja sugude lõikes, kuid viidi läbi vaid Tallinnas ja Tartus ning maapiirkonnad jäeti välja.

Uuringu sõnum on selge: uue Põhjala elanikud ootavad, et ettevõtted osaleksid avalikus debatis, võtaksid seisukohti ning astuksid tarbijate, töötajate ja üldsuse jaoks olulistes küsimustes konkreetseid samme. Veelgi enam, see tegevus ei peaks piirduma oma ärivaldkonnaga. Olulistes küsimustes seisukohtade avaldamine lisab brändidele positiivset mainet. Samuti hindasid vastajad selliseid ettevõtteid kõrgemalt tööandjatena, nii reaalsete kui potentsiaalsetena.

Millised aga on „olulised teemad“, millega ettevõtted peaksid tegelema? Selles küsimuses on kolme riigi vastused mõnevõrra erinevad. Kui Rootsis ja Soomes on tähtsaimaks teemaks kliimamuutused, siis Eestis ei mahu see isegi esimese viie hulka. Samas ei mahu Eestis kolmandal kohal olev liigtarbimine esimese viie hulka Rootsis ja Soomes. Kõige kolme riigi esikolmikus on aga inim- ja tööõigused ning taaskasutus, ringmajandus ja jäätmetekke vähendamine.

Täpsemalt eestlaste, soomlaste ja rootslaste ootustest ettevõtetele saate lugeda siit raportist.