Tiim

Annika Arras
Tegevjuht, partner

Annika on Miltton New Nordics kaasasutaja ja tegevjuht. Milttoni asutamist ja stardiperioodi Eestis võtab ta ise kokku kui “pöörast rännakut kolmest kolmekümneni kahe aastaga ja mul pole õrna aimu ka kuhu see välja viib, aga tunne on hea.”

Haldi Helis Annus
Juhi abi

Muretu, kuid asjalik Haldi Helis liitus Milttoni tiimiga 2019. aastal. Teda võib pidada poliitikale pühendunud konsultandiks, kes oskab maalida rahvusvahelistest suhetest niivõrd erksa pildi, et ühtmoodi on huvitatud nii autopesulaketi turundusjuht kui pruulikoja tegevjuht.

 

Haldi Helis oskab ka teravalt analüüsida ühiskondlike-poliitiliste sündmuste mõju, motiveerida kaaslasi ja avalikult esineda. Ta kuulub Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi ja on korraldanud ÜRO simulatsioone.

Kristi Tikka
Büroojuht

Mida on vaja, et üks kontor sujuvalt toimiks? Vastus on lihtne: Kristit!

 

Kristi pühendab oma täpsuse, pühendumuse ning edasipürgivuse Milttoni kontorielu sujuva kulgemise edendamiseks. Ta on meie kontori nägu ja tegu, kelle eksistens võimaldab milttonlastel pühenduda oma tööülesannetele ning langevarjurina teab Kristi, et lahendamatud probleeme pole olemas – tuleb vaid tegutseda.

KOMMUNIKATSIOONITIIM

Jekaterina Kalinitseva
Konsultant

Jekaterina on venekeelse kommunikatsiooni ekspert, kelle kogemus hõlmab nii avaliku kui ka erasektori kommunikatsiooni. Tema üks tugevamaid külgi on venekeelse meediamaastiku tundmine.

 

Oma töös lähtub ta põhimõttest, et keel ei ole üksnes sõnad ja laused, vaid ainulaadne vahend, mis mõjutab inimese maailmapilti.

Kaarel Oja
Strateeg-loovjuht

Kaarel on juhtinud kommunikatsioonitööd nii turunduse kui avalike suhete poolel ning tal on kogemusi selle töö igast etapist: strateegialoomele eelnevatest uuringutest kuni kampaaniate analüüsini ning loovlahenduste väljatöötamisest kriiside ohjamiseni.

 

Varasemalt on Kaarel töötanud Teater NO99 tegevjuhina, aidanud arendada Telliskivi Loomelinnakut ning juhtinud suuri valimiskampaaniaid. Kokkuvõttes peab ta olulisimaks, et kommunikatsioonis püsiksid kõik töölõigud sünkroonis, sest „suur pilt peab olema paigas.“

Kaspar Jõgeva
Konsultant

Kaspar on julge ideede generaator, kelle eestvedamisel on valminud kontseptsioon ja teostus erinevate Eesti ettevõtete oluliste verstapostide kommunikatsioonis nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Tundes hästi meediatööstuse dünaamikat, on Kaspar loonud uusi radu lugude rääkimiseks ja brändi arendamiseks nii rahvusvahelistele tehnoloogiaettevõtetele kui kohalikele klientidele.

Kristi Malmberg
Strateeg-konsultant

Kristi on Milttoni strateeg-konsultant ja uuringute suuna eestvedaja. Varem pikalt majandusajakirjanikuna töötanud Kristi peamisteks klientideks on finantssektori ja finantstehnoloogiateenuste valdkonna ettevõtted.

 

Kristil on selja taga 25 aastat töötamist erinevates meediaväljaannetes nii reporteri, toimetaja kui osakonnajuhina. Tänu peenele meediatajule saab Kristi pakkuda ettevõtete kõneisikutele ajakirjanikega suhtlemise koolitusi ning edastatavate sõnumite veelgi paremaks lihvimist.

 

Kristil on Tallinna Ülikoolist saadud magistrikraad sotsioloogias, mis on abiks uuringute korraldamisel ning kommunikatsiooniprojektide analüüsimisel ühiskondlike muutuste kontekstis.

Kristi Roost
Pan-Balti tiimijuht, strateeg-konsultant

Kristi töökogemus on mitmekülgne – ta on juhtinud kuus aastat Swedbanki kommunikatsoonimeeskonda, tegelenud meediatööga nii rahandus- kui justiitsministeeriumis ning töötanud konsultandina kommunikatsiooniagentuuris Hill & Knowlton.

 

Milttonis tegeleb Kristi peamiselt finants- ja korporatiivkommunikatsiooniga. Samuti nõustab ta ettevõtteid turunduskommunikatsiooni valdkonnas.
Kristi lemmiktegevuseks on töö tekstidega, olgu nendeks artiklid, kõned, meediatekstid või sotsiaalmeedia postitused. Kristi tugevuste hulka kuulub tippjuhtide ja organisatsioonide teiste kõneisikute positsioneerimine ja ettevalmistamine mis tahes avalikeks esinemisteks, sealhulgas intervjuudeks. Ta on ühtlasi kogenud strateegiliste ja taktikaliste kommunikatsiooniplaanide koostaja ja elluviija.

Lehari Kaustel
Ürituste projektijuht
Maie-Liisa Sildnik
Konsultant

Konsultandina nõustab Maie-Liisa igapäevaselt mitmeid suurprojekte ja kampaaniaid nii strateegiliselt kui ka taktikaliselt. Oma suurimateks väärtusteks peab ta analüütilist mõtlemist, strateegilist planeerimist, oskust end panna kliendi ja huvigruppide kingadesse ning avatud ja sõbralikku suhtumist.

 

Töötaja ja kolleegina on Maie-Liisat vorminud pikaajaline kogemus meediaagentuuris teleplaneerija, projektijuhi, digitaalmeedia projektijuhi ja strateegina. Kommunikatsioonitöö konsultandina on tal seega väärt tunnetus kõiges, mis puudutab turundusstrateegiaid ja kampaaniate mõjusust. Ehkki talle meeldivad süvenemist nõudvad tööülesanded, naudib ta sama palju ka suurürituste kommunikatsiooni või meediakoolitustega kaasnevat suhtlust ja adrenaliini.

Mari-Liis Kitter
Partner, kommunikatsioonitiimi juht

Mari-Liis on Milttoni partner ning kakskümmend aastat erialast tööd teevad temast hinnatud nõustaja nii kommunikatsioonijuhtimise kui ka turundusteemadel. Mari-Liis liitus Milttoniga 2017. aasta kevadel ja juhib ettevõttes kommunikatsiooninõustamise tiimi. Punase niidiga seob tema töökäiku era- ja avalikus sektoris puidu- ja metsatööstus – Eesti majanduse üks olulisematest harudest. Mari-Liisi nõustada on kliendid, kes vajavad nõuandeid uuteks startideks või uute strateegiliste suundade elluviimiseks.

Nänsi Männik
Konsultant

Oluliseks märksõnaks Nänsi kogemuse puhul on tehnoloogiaettevõtted, kellel ta on aidanud tegeleda nii meediasuhete kui tööandja kuvandi ja sotsiaalse vastutustundlikkuse küsimustega. Tehnoloogiamaailma kõrval on tal sisukad kokkupuutepunktid näiteks kultuuri ja hariduse valdkonnaga, kus tööpõld algab strateegiliste-taktikaliste plaanide tegemise ja projektijuhtimisega ning lõppeb tekstiloomega. Tema töö käib tihtipeale käsikäes visuaalse kommunikatsiooni ja sotsiaalmeediaga.

Olga Korneitšik
Peterburi tiimijuht, konsultant

Olga on venekeelse meedia ekspert ning tegelenud mitmete Milttoni klientide turunduskommunikatsiooni alaste lahendustega, et jõuda tarbijani Eesti venekeelses inforuumis. Üks tema tugevamaid külgi on suurte sündmuste ja üleriigilise tähendusega algatuste ja kampaaniate kommunikatsioon erasektoris, kui ka avaliku sektoris. Tänu Olga vedamisele ulatub ka Milttoni nõustajate võrgustik Peterburi.

Otto Oliver Olgo
Konsultant

Otto Oliver Olgo töötab Milttonis konsultandina. Tema tugevusteks on loovideede leidmine nii taevast kui maa alt, meediasuhted ja suurepärane kirjutamisoskus. Oliver töötas varem Eesti Ekspressis reporterina.

Kristiin Elmat
Fotograaf ja sotsiaalmeedia konsultant

Kristiin alustas Milttonis 2018. aastal, esialgu praktikandina, seejärel kommunikatsiooniassistendina ning nüüd fotograafi ja sotsiaalmeedia konsultandina. Lõviosa elust Stockholmis elanuna, kolis Kristiin ülikooliõpinguteks tagasi Eestisse ning lõpetas 2019. aasta suvel TalTechi rahvusvaheliste suhete erialal. Varasemalt on ta töötanud Unicefis ning oma päevatöö kõrvalt toimetab vabakutselise fotograafina ning on üks VLND Burgeri kaasasutajatest.

Johan-Paul Hion
Projektijuht, fotograaf

Johan-Paul on kogenud fotograaf. Kümme aastat elas ja töötas ta Suurbritannias, kus ta sai kõrghariduse fotograafias ja pikaajalise töökogemuse äriklientidega Londoni fotomaastikul. Huvist mõista klientide kuvandi kujundamist laiemalt kui vaid fotograafiasse puutuv, õppis ta Tartu Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimist.

 

Johan-Paul töötab fotograafina klientide visuaalidega ja hoiab projektijuhina silma peal nende kommunikatsiooni igapäevasel sujuval kulgemisel.

 

Olulise osa tema tähelepanust saavad Eesti suurim äriideede kiirendi Ajujaht ja iduettevõtete loojaid ühendav Asutajate Selts.

Hanna Luisa Grosberg
Kommunikatsiooni assistent

Hanna Luisa liitus Milttoni kommunikatsioonitiimiga 2020. aasta sügisel Lendstardi praktikaprogrammi järgselt. Ta on lõpetanud värskelt esmased ülikooliõpingud Tartu Ülikoolis nii majanduse kui ka ajakirjanduse ja kommunikatsiooni alal. Hanna Luisa on värskete ideedega kirglik loovlahenduste vormija.

MUUTUSTE JUHTIMISE TIIM

Eva-Maria Kangro
Psühholoog, muutuste juhtimise nõustaja

Eva-Maria on psühholoog ja juhtimisnõustaja, kelle missiooniks on toetada positiivsete muutuste elluviimist ja soodustada inimestevahelist koostööd. Tema peamisteks teemadeks on agiilne muutuste juhtimine, motiveeriv suhtlemine ja stressiga toimetulek, aga ka tarbimispsühholoogia.

Eva-Marial on doktorikraad psühholoogias, ta kuulub Eesti Mentorite Koja liikmeskonda ja on üks Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooni asutajatest.

Greetel Joanna Võrk
Programmikoordinaator

Greetel on muutuste juhtimise ja arengunõustamise meeskonna programmikoordinaator ja litsenseeritud WorkPlace Big FiveTM konsultant. Ta on olnud koordinaatori rollis erinevate avaliku ja erasektori organisatsioonide programmide läbi viimisel. Lisaks toetab Greetel tiimiliikmeid ka erinevatel seminaridel ja koolitustel abimoderaatorina.

Greetel on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni vilistlane cum laude ning muuhulgas ka kutseline tantsuspetsialist.

Jane Oblikas
Disainmõtlemise treener ja ekspert

Jane on disainmõtlemise treener ning Disainmõtlemise konverentsi algataja ja kuraator. Ta usub inimkesksesse disaini. Disaini mõtteviis ja disainitööriistade kasutamine muudab meie igapäevatöö tähendusrikkamaks – sest teame, kellele ja millist väärtust loome ja tõhusamaks – sest keskendume asjadele, mis on olulised. Selle usu andis Janele 6 aastat Eesti Disainikeskuse juhina teenusedisaini ja disainmõtlemise koolituste, meistriklasside ja äri- ja avaliku sektori innovatsiooni programmide läbiviimise kogemus.

Kristi Liiva
Asutaja, muutuste- ja arengunõustaja

Kristi on Miltton New Nordicsi kaasasutaja ja partner. Nõustamisvaldkonnas on tal 25-aastane töökogemus ja tema asutatud Miltton JLP alustas tegevust 2005. aastal. Kristit paeluvad enim inimeste arendamine, ettevõtete muutuste nõustamine ja muutuste kommunikatsioon ning uute ühiskondlikult mõjusate ettevõtmiste käivitamine. ​

 

Kristi on Arvamusfestivali ellukutsuja ja selle juht aastail 2013 – 2015. Samuti on ta üks Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool asutajatest. Nende kahe algatuse eest valiti ta aastal 2016 Aasta Kodanikuks.

VALITSUSSUHETE TIIM

Martin Kukk
Partner

Martin on Miltton New Nordics kaasasutaja ja valitsussuhete vanemkonsultant. Tal on põhjalikud teadmised Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusest ja poliitilisest otsustusprotsessist.

Enne ettevõtlusesse suundumist oli Martin Riigikogu liige, Reformierakonna fraktsiooni aseesimees. Sellele eelnevalt juhtis ta peasekretärina Reformierakonda, kus tema vastutada oli erakonna juhtimine tegevtasandil. Tema juhtimisel jõudis Reformierakond valimisvõitudeni 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel ja 2015. aasta Riigikogu valimistel.

2016. aastal asutas ta erahooldekodusid opereeriva ettevõtte Südamekodud, kus tänaseni tegutseb osaniku ja juhatuse liikmena.

Sandra Kamilova
Valitsussuhete juht

Sandra on Miltton New Nordics valitsussuhete suuna juht ja strateegiline konsultant. Sandra ekspertiis hõlmab ühiskondlike ja poliitiliste protsesside väga head tundmist, nii Eesti kui Euroopa tasandil, samuti on tal tugev kogemus kriisikommunikatsioonis ja strateegilises planeerimises.

 

Varasemalt töötas Sandra viis aastat välisministeeriumis, tema portfelli kuulusid asutuse avalikud suhted. Suuremate ettevõtmistena on ta osalenud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldamises ja juhtinud Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks kandideerimise kampaania kommunikatsiooni.

 

Sandra on töötanud kaitseministri ja Riigikogu esimehe nõunikuna. Aastatel 2013-2014 oli ta Euroopa Noortefoorumi juhatuse liige, seistes noorteorganisatsioonide huvide eest Euroopa tasandil. Sandra on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis rahvusvaheliste suhete erialal.

Taavi Pukk
Vanemkonsultant

Taavil on laialdane kogemus poliitiliste otsustusprotsesside käigust nii omavalitsuste kui ka riigi tasandil. Ta aitab klientidel analüütiliselt mõista ühiskondlikke muutuseid, ja ehitada eduks vajalikku võrgustikku. Lisaväärtusena tunneb Taavi väga hästi meediasuhtlust ning keerukate kriisiolukordade lahendamist.

 

Varasemalt on ta juhtinud SA Tallinna Televisiooni, olnud Tallinna Kesklinna linnaosavanem ning töötanud mitmetel ametikohtadel nii Tallinna linnasüsteemis kui ka Riigikogu Kantseleis. Taavi vastutas ka 7 aastat Eesti Keskerakonna meediasuhete eest.

CSR TIIM

Sirli Peepson
CSR ekspert, vanemkonsultant

Sirli on Milttoni vanemkonsultant ja vastutustundliku ettevõtluse ekspert. Konsultandina nõustab Sirli ettevõtteid, kuidas teha edukalt äri arvestades ühiskondlikke mõjusid: kuidas leida tulevikuks vajalikud teadmised ja tööriistad, kuidas siduda ettevõtte tegevused ja strateegilised suunad vastutustundlikkuse mõõdetavate ja mõõdetamatute komponentidega ning kuidas siduda vastutustundlik tegevus ettevõtte avaliku suhtlusega.

 

Sirli on löönud kaasa Kestliku Arengu Koalitsiooni kestliku arengu eesmärkide teavituskampaania loomisel ning on vastutustundliku ettevõtluse indeksi töögrupi liige.

Hanna Mari Viires
CSR- ja kommunikatsiooniassistent

Hanna Mari liitus Milttoni kommunikatsiooninõustamise tiimiga 2020. aasta alguses. Peamiselt on tema valdkonnaks vastutustundliku ettevõtluse alane nõustamine, kus ta on ühiskondlike protsesside mõtestamisest huvitudes viinud analüütilise mõtlejana läbi ka mitmeid valdkonnaalaseid uurimusi. Selle kõrval kõnetab Hanna Marit ka kultuurivaldkonna projektidele hoogu andmine ning tekstiloome. Hanna Maril on bakalaureusekraad Tallinna Ülikooli BFM-i suhtekorralduse erialalt (cum laude).