fbpx

Meie lugu

Me toetame maailmamuutjaid, me loome usaldust.

Hoolivus on usalduse tähtsaim osa. Usaldus on aga iga inimese ja ühiskonna peamine tugisammas. Miltton tähendab eelkõige hoolivaid ja usaldusväärseid inimesi. Hoolivus on võtmesõna, kui me räägime oma töötajatest. Ja usaldus, kui räägime klientidest.

Ükski idee ei saa teoks iseenesest. Selleks on vaja inimesi ja toetavat keskkonda. Tahame olla maailmamuutjate jõujaam, teerajaja vastutustundliku elu ja tegutsemises osas. Iga meie tänane investeering on kivi parema homse vundamendis.

Me teame, mida kasvuraskused tähendavad, sest Miltton ei sündinud üleöö. See on olnud aastatepikkune töö täis hoolivust, usaldust ja sihikindlust. Tänaseks oleme enesekindlad, loovad, julged ning teadlikud oma tegevuse mõjust.

Maailm vajab praegu muutusi rohkem kui kunagi varem. Meie Milttonis oleme täis tahtmist olla muutuste eestvedajad, osalised ja nende eest vastutajad.

Mõtestatud muutused on jõud, mis paneb meid liikuma.

 

350+
entusiastlikku eksperti
40 M€
käive 2021
604
miljonit vaatenurka meie asjatundjate teadmisi ja oskusi kombineerides

Meie taust

Meie ambitsioon on pakkuda kõige värskematel rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise teenust Uues Põhjalas, kuhu lisaks traditsioonilistele Põhjamaadele Soomele ja Rootsile kuuluvad ka Eesti, Läti ja Leedu. Lisaks ulatuvad meie teadmised ja konsultantide võrgustik Washington DCsse Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidu “pealinna” Brüsselisse.

Juba enam kui 20 aastat oleme Põhjamaade juhtivad nõustajad kommunikatsioonis, muutuste juhtimises, turunduses, investorsuhetes, vastutustundliku ettevõtluse arendamises jpm. Valmis teenust kui sellist pole meie jaoks olemas – areneme koos ühiskonna ja klientidega. Miltton on sõltumatu, igapäevases konsultanditöös osalevatele partneritele kuuluv agentuur. Eestisse ja Baltikumi laienesime 2016. aastal.

Oleme unikaalse lähenemisega 350+konsultandist koosnev tiim, mis esindab ühiskonna erinevaid osi. Meie inimestel on erinevaid teadmisi, oskusi ja taustsüsteeme ärist, meediast, poliitikast, sotsioloogiast, kultuurist, spordist, riigijuhtimisest, vabasektorist ja mujalt. Oma tugevusi kombineerides aitame klientidel kiiresti muutuvas maailmas orienteeruda ja edukalt toime tulla.

Rahvusvahelisus

Üks Milttoni tugevus on mitmekesisus – meie seas on erinevate elualade esindajaid ja väga erinevate taustsüsteemidega inimesi alates ökoloogidest ja lõpetades juristidega. Meie mitmekesisus väljendub ka selles, et suudame oma kliente aidata kogu Uues Põhjalas ja kaugemalgi. Milttoni kontorid leiate eest Helsinkis, Stockholmis, Tallinnas ja Riias, aga ka Brüsselis ja Washington DCs. Igapäevaselt teeme koostööd partneritega Vilniuses, Varssavis ja Kopenhaagenis. Oleme harjunud mõtlema kaugemale oma kodumaa piiridest ja oleme ambitsioonikad – globaalselt.

Meie piiride ülene ärimudel tähendab, et paneme kliendi toetamiseks pead kokku asjatundjatega kõigis riikides, kuhu klient vaatab või kus juba kohal on. Peame plaane ühiselt, tuginedes parimatele praktikatele ja kogemustele meie koduturgudel. Plaani elluviimise usaldame aga kohaliku äri- ja kultuuriteadmisega, keeleoskuse ja võrgustikega inimestele oma koduturgude pealinnades. Arvestame kohalikke eripärasid ja otsime parimaid viise, kuidas igal turul eesmärgini jõuda. Tegutseme eraldi, aga ometi koos – hoiame teineteist kursis, õpime ja saame naabermaade kolleegidelt uusi ideid ning raporteerime ühiselt. Igapäevane vastaspool on kliendi jaoks alati üks, just selles riigis, kus talle kõige mugavam on.

 

Meie ühiskondlik vastutus

Tahame olla suunamuutjad ja teerajajad sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse juurutamisel. Iga meie tänane investeering on kivi parema homse vundamendis.

Oleme vastutustundliku ettevõtluse eestkõnelejad Eestis. Kasutame oma meeskonna teadmisi, oskusi ja aega, et edendada jätkusuutlikku ning vastutustundlikku ettevõtlust.

Kuulume Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumisse ja osaleme aktiivselt selle töös. Oleme koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks kaasasutajad aidates selgitada kestliku arengu eesmärkide olulisust Eesti ühiskonnale. Oleme liitunud Inimõiguste Keskuse poolt algatatud mitmekesisuse kokkuleppega, et väärtustada võrdse kohtlemise põhimõtet.

Meie inimesed on aktiivsed erinevates kogukonnategevustes ja organisatisioonides nagu näiteks: SA Rohetiiger, Arvamusfestival, SA Kiusamisvaba Kool, Sotsiaalsete Ettevõttete Võrgustik, Vabaühenduste Liit jpm. Miltton Grupp on pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele, tegeledes jätkusuutlikkuse arendamisega. Alates aastast 2015 täidame ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgime oma äritegevuses selle kümmet põhimõtet. UNGC Communication of Progress raportit on võimalik lugeda siit. Miltton on ka GRI GOLD Community liige.

Meie ühiskondliku vastutuse aluspõhimõtted
Meie põhitegevuse – konsultatsiooniteenuse osutamise – aluseks on ühiskonna hetkeseisu ning tuleviku arengute mõistmine nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Ainult nii saame olla usaldatud nõuandjad oma klientidele ja aidata kaasa ühiskonna jätkusuutlikule arengule.

Soovime, et meie tegevus oleks tervikuna tasakaalus jätkusuutliku arengu kolme alustalaga – et meie mõju keskkonnale, majandusele ja inimestele oleks tasakaalustatud. Tahame oma tegevusega kaasa aidata negatiivsete mõjude vähendamisele ja positiivsete suurendamisele kõigis neis mõõtmetes.

Meie jätkusuutliku arengu tegevuskava

Alustasime 2019. aastal vastutustundliku ettevõtluse printsiipide sidumist ettevõtte põhitegevusega: võtsime vastu otsuse alustada ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegia loomisega, tegime tausta- ja eeltööd valdkonna mõõdikute ning eesmärkide seadmiseks, koolitasime oma spetsialiste ning kõiki töötajaid. Samuti seadsime eesmärgiks jõuda 2020. aasta lõpuks ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegia loomiseni. See sisaldab täpselt seatud metoodikat, eesmärke ja mõõdikuid, kuidas nõustamisvaldkonnas kestlikult tegutseda nii, et arvesse oleksid võetud nii töötajate, ühis- ja keskkonna kui klientide, omanike ja partnerite huvid. 2021. aasta alguses kinnitasime oma strateegia ja eesmärgid ning sidusime need globaalsete kestliku arengu eesmärkidega ning 2022. aastal integreerisime oma ühiskondliku vastutuse strateegia Milttoni äristrateegiaga üheks tervikuks kokku. Meie ühiskondliku vastutuse tervikpildi mõõdikuks on vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamise läbimine ja sealt saadud tagasiside ning alates 2021. aastast hoiame selle kuldtaseme märgist. Kuldmärgisega tunnustatakse ettevõtteid, mis on initsiatiivikad, järjepidevad ja süsteemsed ning mille tegutsemine on vastutustundlik kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt.

Samuti tunnustati Milttoni Telliskivi kontorit 2022. aastal Euroopa Rohelise Kontori märgisega. Kasutades rohelise kontori raamistikku, mõõdame me süsteemselt töökeskkonna tervislikkust, keskkonnahoidlikkust ja inimsõbralikkust ning see aitab meil teadvustada oma mõju ja kujundada rutiine oma negatiivse mõju vähendamiseks ja positiivse mõju suurendamiseks. Alates 2023. aastast mõõdame ka oma kasvuhoonegaaside jalajälge, mille abil hinnata oma keskkonnamõju veelgi detailsemalt.

Vastutustundliku ettevõtluse osas peame oluliseks turu ning selle vajaduste tundmist nii Milttoni kui meie klientide kontekstis. Viime regulaarselt läbi arvamusuuringut ettevõtete ühiskondlikust aktiivsusest ja sotsiaalsest kaasamisest Eesti töötaja, tarbija ja kodaniku vaatest.

Oleme lõputult uudishimulikud konsultandid pidevalt muutuvas maailmas - tahame avastada ja oleme muutustele avatud.