fbpx

Me toetame maailmamuutjaid

Meie lugu

Me toetame maailmamuutjaid, me loome usaldust.

Hoolivus on usalduse tähtsaim osa. Usaldus on aga iga inimese ja ühiskonna peamine tugisammas. Miltton tähendab eelkõige hoolivaid ja usaldusväärseid inimesi. Hoolivus on võtmesõna, kui me räägime oma töötajatest. Ja usaldus, kui räägime klientidest.

Ükski idee ei saa teoks iseenesest. Selleks on vaja inimesi ja toetavat keskkonda. Tahame olla maailmamuutjate jõujaam, teerajaja vastutustundliku elu ja tegutsemise osas. Iga meie tänane investeering on kivi parema homse vundamendis.

Me teame, mida kasvuraskused tähendavad, sest Miltton ei sündinud üleöö. See on olnud aastatepikkune töö täis hoolivust, usaldust ja sihikindlust. Tänaseks oleme enesekindlad, loovad, julged ning teadlikud oma tegevuse mõjust.

Maailm vajab praegu muutusi rohkem kui kunagi varem. Meie Milttonis oleme täis tahtmist olla muutuste eestvedaja, osaline ja nende eest vastutaja.

Mõtestatud muutused on meid liikumapanev jõud.

350+
entusiastlikku eksperti
40 M€
käive 2021
604
miljonit vaatenurka meie asjatundjate teadmisi ja oskusi kombineerides

Meie taust

Meie ambitsioon on pakkuda kõige värskematel rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise teenust Uues Põhjalas, kuhu lisaks traditsioonilistele Põhjamaadele Soomele ja Rootsile, kuuluvad ka Eesti, Läti ja Leedu. Lisaks ulatuvad meie teadmised ja konsultantide võrgustik Washington DCsse Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidu “pealinna” Brüsselisse.

Juba enam kui 20 aastat oleme Põhjamaade juhtiv nõustaja kommunikatsioonis, muutuste juhtimises, turunduses, investorsuhetes, vastutustundliku ettevõtluse arendamises jpm. Valmis teenust kui sellist pole meie jaoks olemas – areneme koos ühiskonna ja klientidega. Miltton on sõltumatu, igapäevases konsultanditöös osalevatele partneritele kuuluv agentuur. Eestisse ja Baltikumi laienesime 2016. aastal.

Oleme unikaalse lähenemisega 350+konsultandist koosnev tiim, mis esindab ühiskonna erinevaid osi. Meie inimestel on erinevaid teadmisi, oskusi ja taustsüsteeme ärist, meediast, poliitikast, sotsioloogiast, kultuurist, spordist, riigijuhtimisest, vabasektorist ja mujalt. Oma tugevusi kombineerides aitame klientidel kiiresti muutuvas maailmas orienteeruda ja toime tulla.

Meie ühiskondlik vastutus

Tahame olla suunamuutjad ja teerajajad sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse juurutamisel. Iga meie tänane investeering on kivi parema homse vundamendis.

Oleme vastutustundliku ettevõtluse eestkõnelejad Eestis. Kasutame oma meeskonna teadmisi, oskusi ja aega, et edendada Eestis jätkusuutlikku ning vastutustundlikku ettevõtlust.

Kuulume Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumisse ja osaleme aktiivselt selle töös. Oleme koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks kaasasutajad aidates selgitada kestliku arengu eesmärkide olulisust Eesti ühiskonnale. Oleme liitunud Inimõiguste Keskuse poolt algatatud mitmekesisuse kokkuleppega, et väärtustada võrdse kohtlemise põhimõtet.

Meie inimesed on vabatahtlikena tegevad sellistes ettevõtmistes nagu Arvamusfestival, Kiusamisvaba Kool ja Minu Unistuste Päev. Miltton Grupp on pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele, tegeledes jätkusuutlikkuse arendamisega. Alates aastast 2015 täidame ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgime oma äritegevuses selle kümmet põhimõtet. UNGC Communication of Progress raportit on võimalik lugeda siit. Miltton on ka GRI GOLD Community liige.

Meie ühiskondliku vastutuse aluspõhimõtted
Meie põhitegevuse – konsultatsiooniteenuse osutamise – aluseks on ühiskonna hetkeseisu ning tulevikuarengute mõistmine nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Ainult nii saame olla usaldatud nõuandjad oma klientidele ja aidata kaasa ühiskonna jätkusuutlikule arengule.

Soovime, et meie tegevus oleks tervikuna tasakaalus jätkusuutliku arengu kolme alustalaga: et meie tasakaalustatud mõju keskkonnale, majandusele ja inimestele oleks tasakaalustatud. Tahame oma tegevusega kaasa aidata negatiivsete mõjude vähendamisele ja positiivsete suurendamisele kõigis neis mõõtmetes.

Meie jätkusuutliku arengu tegevuskava
Alustasime 2019. aastal vastutustundliku ettevõtluse printsiipide sidumist ettevõtte põhitegevusega: võtsime vastu otsuse alustada ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegia loomisega, tegime tausta- ja eeltööd valdkonna mõõdikute ning eesmärkide seadmiseks, koolitasime oma spetsialiste ning kõiki töötajaid. Samuti seadsime eesmärgiks jõuda 2020. aasta lõpuks ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegia loomiseni. See sisaldab täpselt seatud metoodikat, eesmärke ja mõõdikuid, kuidas nõustamisvaldkonnas kestlikult tegutseda nii, et arvesse oleksid võetud nii töötajate, ühis- ja keskkonna kui klientide, omanike ja partnerite huvid. 2021. aasta alguses kinnitasime oma strateegia ja eesmärgid ning sidusime need globaalsete kestliku arengu eesmärkidega. Meie ühiskondliku vastutuse tervikpildi mõõdikuks on vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamise läbimine ja sealt saadud tagasiside.

Vastutustundliku ettevõtluse osas peame oluliseks turu ning selle vajaduste tundmist nii Milttoni kui meie klientide kontekstis. Viime regulaarselt läbi arvamusuuringut ettevõtete ühiskondlikust aktiivsusest ja sotsiaalsest kaasamisest Eesti töötaja, tarbija ja kodaniku vaatest.

Oleme lõputult uudishimulikud konsultandid pidevalt muutuvas maailmas - tahame avastada ja oleme muutustele avatud.