fbpx

Me toetame maailmamuutjaid

Meie lugu

Me toetame maailmamuutjaid, me loome usaldust.

Hoolivus on usalduse tähtsaim osa. Usaldus on aga iga inimese ja ühiskonna peamine tugisammas. Miltton tähendab eelkõige hoolivaid ja usaldusväärseid inimesi. Hoolivus on võtmesõna, kui me räägime oma töötajatest. Ja usaldus, kui räägime klientidest.

Ükski idee ei saa teoks iseenesest. Selleks on vaja inimesi, selleks on vaja toetavat keskkonda. Miltton soovib olla maailmamuutjate jõujaam, teerajaja vastutustundlikult elades ja tegutsedes. Iga tänane investeering peab olema kivi parema homse vundamendis.

Me teame, mida kasvuraskus tähendab, sest Miltton ei sündinud üleöö. See on aastatepikkune töö täis hoolivust, usaldust ja sihikindlust. Täna oleme enesekindlad, loovad, julged ning teadlikud oma tegevuse mõjust.

Maailm vajab täna muutuseid rohkem kui kunagi varem. Milttonis oleme tahtmist täis olla nendes osaline, eestvedaja ja vastutaja.

Mõtestatud muutused on meid liikumapanev jõud.

 

 

2019

340+
entusiastlikku eksperti
37 M€
käive 2019
20%
kasv aastas

Meie taust

Meie ambitsiooniks on pakkuda kõige värskematel rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise teenust Uues Põhjalas, kuhu lisaks traditsioonilistele Põhjamaadele nagu Soome ja Rootsi, kuuluvad ka Eesti, Läti ja Leedu. Lisaks ulatuvad meie teadmised ja konsultantide võrgustik ka Peterburi Venemaal ning Washington DCsse Ameerika Ühendriikides.

2001. aastal asutatud konsultatsiooniettevõttena oleme Põhjamaade juhtiv nõustaja kommunikatsioonis, muutuste juhtimises, turunduses, investorsuhetes, vastutustundliku ettevõtluse arendamises jpm. Valmis teenust kui sellist pole meie jaoks olemas – me areneme koos ühiskondlike muutuste ja klientidega. Miltton on sõltumatu, igapäevases konsultanditöös osalevatele partneritele kuuluv agentuur. Miltton laienes Eestisse ja Baltikumi 2016. aastal.

Oleme unikaalse lähenemisega 340+konsultandist koosnev tiim esindades ühiskonna erinevaid poolusi omades tausta ärist, meediast, poliitikast, sotsioloogiast, kultuurist, spordist, riigijuhtimisest, vabasektorist ja mujalt. Neid tugevusi kombineerides aitame oma klientidel orienteeruda turbulentses maailmas.

Me täidame oma missiooni olles usaldatuim nõuandja põhjamaistele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele Uue Põhjala regioonis läbi oma tiimide Helsingis, Stockholmis, Tallinnas, Riias, Brüsselis ja Washingtonis.

Meie ühiskondlik vastutus

Soovime olla suunamuutjad, teerajajad sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse juurutamisel. Iga tänane investeering peab olema kivi parema homse vundamendis.

Oleme vastutustundliku ettevõtluse eestkõnelejad Eestis ja kasutame oma meeskonna kompetentse ning aega, et teadvustada ja edendada jätkusuutliku ning vastutustundlikku ettevõtluse ja tegevuse arengut.

Kuulume Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumisse osaledes aktiivselt selle töös, oleme koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks kaasasutajad aidates selgitada kestliku arengu eesmärkide olulisust Eesti ühiskonnale, oleme liitunud Inimõiguste Keskuse poolt algatatud mitmekesisuse kokkuleppega, et väärtustada võrdse kohtlemise põhimõtet.

Meie inimesed on vabatahtlikena tegevad sellistes ettevõtmistes nagu Arvamusfestival, Kiusamisvaba Kool ja Minu Unistuste Päev. Miltton Grupp on pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele, tegeledes lakkamatult jätkusuutlikkuse arendamisega. Miltton Grupp on alates aastast 2015 täitnud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgib oma äritegevuses selle kümmet põhimõtet. UNGC Communication of Progress raportit on võimalik lugeda siit. Miltton on GRI GOLD Community liige.

Meie ühiskondliku vastutuse aluspõhimõtted
Meie põhitegevuse, konsultatsiooniteenuse osutamise aluspõhimõtteks on ühiskonna hetkeseisu ning tulevikuarengute mõistmine nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Vaid sellisel moel suudame olla usaldatud nõuandjad oma klientidele ja aidata kaasa ühiskonna jätkusuutlikule arengule.

Soovime, et meie tegevus kogumis oleks tasakaalus jätkusuutliku arengu kolme alustalaga omades tasakaalustatud mõju keskkonnale, majandusele ja inimestele. Meie tegevus peab aitama kaasa negatiivsete mõjude vähendamisele ja positiivsete suurendamisele kõigis kolmes mõõtmes.

Meie jätkusuutliku arengu tegevuskava
Alustasime 2019. aastal vastutustundliku ettevõtluse printsiipide sidumist ettevõtte põhitegevusega: võtsime vastu otsuse
alustada ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegia loomisega, tegime tausta- ja eeltööd valdkonna mõõdikute ning
eesmärkide seadmiseks, koolitasime oma spetsialiste ning kõiki töötajaid. Samuti seadsime eesmärgiks jõuda 2020. aasta
lõpuks ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegiani, mis sisaldab täpselt seatud metoodikat, eesmärke ja mõõdikuid ning sõnastusi, kuidas nõustamisvaldkonnas kestlikult jätkata nii, et oleksid arvestatud nii töötajate, ühis- ja keskkonna kui klientide, omanike ja partnerite huvid. 2021. aasta alguses kinnitasime oma strateegia ja eesmärgid ning sidustasime need ka globaalsetete kestliku arengu eesmärkidega. Meie ühiskondliku vastutuse tervikpildi mõõdikuks on vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamise läbimine ja sealt saadud tagasiside.

Vastutustundliku ettevõtluse osas peame oluliseks turu ning selle vajaduste tundmist nii Milttoni kui meie klientide kontekstis. Viime regulaarselt läbi arvamusuuringut ettevõtete ühiskondlikust aktiivsusest ja sotsiaalsest kaasamisest Eesti töötaja, tarbija ja kodaniku vaatest.

Oleme lõputult uudishimulikud konsultandid pidevalt muutuvas maailmas - tahame avastada ja oleme muutustele avatud.