fbpx

Vastutustundlik ettevõtlus

Ühiskonna, klientide ja ka riikide ootused ettevõtetele järjest suurenevad: üha keerulisem on mitte arvestada ühiskondlike mõjudega ning hoida ettevõte pidevas arengus.

Mida noorem põlvkond, seda suuremaid ootuseid esitab ta ka ettevõtetele – seda nii töötaja kui tarbijana. Ettevõtetelt oodatakse mitte ainult oma personali eest hoolitsemist, heitkoguste vähendamist ja ressursitarbimise tõhustamist, vaid ka suuremat vastutust oma tarnijate ja alltöövõtjate eest. Üha enam kasvavad nõudmised toodete-teenuse kvaliteedile, tegevuse keskkonnasäästlikkusele kui ka läbipaistvusele. Lisaks eeldatakse, et ettevõtted aitavad oma klientidel teha keskkonnateadlikemaid ja sotsiaalselt vastutustundlikumaid valikuid.

Vastutustundlik ettevõtlus või ka ettevõtte ühiskondlik vastutus (CSR ehk corporate social responsibility) on terviklik lähenemine, mille eesmärk on tagada, et ettevõtte tegevuse mõju oleks võimalikult positiivne ning negatiivne mõju minimeeritud. Vastutustundlik ettevõte ei keskendu pelgalt finantsnäitajatele, vaid vaatab otsa ka oma äritegemise viisidele ning teeb rohkem kui seadus ette kirjutab.

KUIDAS ME TÖÖTAME

Me mõistame, et ettevõtted on oma jätkusuutlikkuse teekonnal erinevates etappides ja seisavad oma sektoris sageli silmitsi väga erinevate väljakutsetega. Sellest tulenevalt paneme kokku teie konkreetsetele vajadustele vastava tiimi erinevatest ekspertidest, kelle teadmised vastutustundlikust ettevõtlusest, keskkonna ja muutuste juhtimisest, äriarendusest, disainmõtlemisest ning kommunikatsioonist ja turundusest aitavad tagada selle, et teie vastutustundlikkuse nimel tehtavad jõupingutused ei jääks märkamatuks.

Strateegiad, raamistikud ja muutuste juhtimine

 • Vastutustundliku tegutsemise põhimõtete sidumine ettevõtte strateegia ja arendustegevustega ehk kestliku ärimudeli loomine
 • Ettevõtte tegevuste sidumine kestliku arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals)
 • ESG (Environmental, Social and Governance) ehk keskkondliku, sotsiaalse ja juhtimisest tuleneva mõju ja vastutuse alane nõustamine
 • Teekaardid ja tegevusplaanid sh vastutustundlikkuse märgised
 • Väärtusloome mudelid ja väärtuspõhiste eesmärkide (purpose) väljatöötamine
 • Eesmärkide seadmine ja sidumine mõne üldtunnustatud raamistikuga ning mõõdikute kokkuleppimine
 • Ringmajanduse põhimõtete rakendamine ettevõtte tegevusse
 • Vastutustundliku investeerimise põhimõtete kujundamine
 • Vastutustundlikkusest lähtuv partnerlus- ja kliendisuhete põhimõtete väljakujundamine
 • Eetikakoodeksi koostamine
 • Juhtimismudelid ja väärtuspõhine juhtimine
 • Muutuste juhtimine, sisemine motiveerimine ja aktiveerimine. Sh oma meeskonna kaasamine ning meeskonna vastutustundlikkuse alase teadlikkuse tõstmine läbi inspiratsioonihommikute, koolituste, töötubade ja küsitluste

Koolitused ja analüüs

 • Vastutustundlikkuse alased koolitused alates kliimamuutustest ja inimõigustest, lõpetades muutuste juhtimisega ettevõttes ning vastutustundliku ettevõtluse kõneisikuks kujunemisega
 • Võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasatuse uuringud, koolitused ja konsultatsioon
 • Olulisuse analüüs (materiality analysis)
 • Vajaduste hindamine ehk nn GAP-analüüs
 • Trendide analüüs (sh valdkonnas)
 • Sidusrühmade uuringud ja analüüs
 • Võimaluste ja eristuvuste leidmine
 • Tulevikustsenaariumid
 • ÜRO/OECD, Euroopa Liidu, aga ka Eesti-sisesed sektoripõhised poliitikate ülevaated ja analüüsid ning sissevaade regulatsioonidesse
 • ESG koolitused

KOMMUNIKATSIOON, ARUANDLUS JA ÜHISKONDLIK DIALOOG

 • Vastutustundlikkuse kommunikatsioon, kontseptsioonid ja sõnumiloome
 • Vastutustundlikust ettevõtlusest lähtuvad kommunikatsioonistrateegiad, meediasuhted ja tegevusplaanid
 • Aruandlusraamistike alane koolitus ja nõustamine (Globaalne Aruandlusalgatus ehk GRI, integreeritud aruandlus ehk <IR>, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted, EL taksonoomia ja äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv)
 • Aruandluse hindamise metoodika ja mõõdikute leidmine ning kokkuleppimine, avalikuks aruandluseks sobiliku formaadi leidmine
 • Kestlikkuse aruandele tuginev kommunikatsioon
 • Investorkommunikatsioon
 • Tööandjamaine
 • Sidusühmade kaasamine ja ühiskondlik dialoog
 • Kestliku kaubamärgi arendus
 • Turundus ja korporatiivkommunikatsioon
 • Huvi vahendamine ja –kaitse

VÕTA ÜHENDUST MEIE EKSPERTIDEGA

Helen Tammemäe
Vastutustundliku ettevõtluse tiimijuht
helen.tammemae@miltton.com