fbpx

Milttoni ESG koolitused 2023 sügisel 

Alanud sügisel pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele erinevaid ESG-ga (ingl environmental, social, governance) seotud koolitusi, mis käsitlevad valdkonna uusimaid suundumusi ja teravamaid teemasid. Paneme vajadustest lähtuvalt kollektiividele kokku lühemaid seminare, aga ka poolepäevaseid praktilisi töötube alates Euroopa Liidu direktiividest ja määrustest kuni mitmekesiste töökollektiivide ning vastutustundliku turunduseni.

Vaata praegu avatud registreerimisega koolitusi.

Huvi puhul võta ühendust: helen.tammemae@miltton.com.


1. Sissejuhatus vastutustundlikku ettevõtlusesse – kestlikkus kui konkurentsieelis ning tulevikutrendid

Sissevaade ESG mõistesse (ingl environmental, social, governance) ja jätkusuutlikkuse kontseptsioonidesse. Ühiskonna, klientide ja ka riikide ootused ettevõtetele järjest suurenevad: üha keerulisem on mitte arvestada ühiskondlike mõjudega ning hoida ettevõte pidevas arengus. Mis eeliseid annab ettevõtte vastutustundlikkusega tegelemine ning milliseid trende on maailmas sellega seonduvalt võimalik näha?

Kellele: Ettevõte või organisatsioon, mis astub ESG valdkonnas esimesi samme


2. Vabatahtlik aruandlus ehk Kuidas rääkida sidusrühmadega oma vastutustundlikkusest

Milliseid erinevaid viise on olemas ettevõtte või organisatsiooni vastutustundlikkusest aru andmiseks sidusrühmadele? Kuidas erinevad raamistikud ja märgised – nt vabatahtlik aruandlusalgatus (GRI), Rohelise Kontori märgis ja/või Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeks – aitavad ettevõtte vastutustundlikkust valideerida.

Kellele: Ettevõte või organisatsioon, mis on ESG valdkonnas juba esimesed sammud teinud


3. Panoraamvaade Euroopa Liidu kestlikkusega seotud regulatsioonidele

Euroopa liidust tuleb jätkusuutlikkusega seonduvaid direktiive, määruseid, juhendmaterjale ja mida kõike veel nagu seeni pärast vihma – CSRD, ESRS, FSFS, PPWR, CSDDD, DNSH, GCD, jpm. Aitame sul selles tihnikus orienteeruda ning mõista, mis on sinu ettevõtte vaatest esmaoluline.

Kellele: Kõik ettevõtted


4. Kestlikkusaruandlus ja kuidas see sinu ettevõtet mõjutab

Mida kujutab endast Euroopa Liidu kestlikkusaruandluse direktiiv CSRD – keda, kuidas ja millal see mõjutama hakkab? Mida sisaldavad endas CSRD standardid ning mis on direktiivist tulenev kahene olulisus?

Kellele: Kõik ettevõtted


5. SDG-d – mitte lihtsalt värvilised ikoonid ehk Üleilmseid kestliku arengu eesmärke arvestav valitsemine

Kuidas panustada üleilmsetete keskkonna, sotsiaalsete ja valitsemise probleemide lahendamisse? Kuidas kasutada ÜRO kestliku arengu raamistikku arengu planeerimisel ja siduda kestliku arengu eesmärgid (SDG-d) organisatsiooni strateegiaga, võttes sealjuures arvesse oma organisatsiooni mõju.

Kellele: Kohalikud omavalitsused ja riigiasutused


6. Edukad on mitmekesised: töötamine rahvusvahelises kollektiivis

Miks on mitmekesisus oluline? Kuidas aitab mh sooline, vanuseline ja rahvuslik mitmekesisus ettevõttel edukas olla? Ent kuidas rahvusvahelises kollektiivis erinevustega hakkama saada, kuidas ületada psühholoogilisi eelarvamusi ning luua kõigi jaoks avatud ja turvaline töökeskkond?

Kellele: Rahvusvahelised ja/või mitmekesised töökollektiivid


7. Kuidas mitte teha rohepesu ehk Vastutustundliku turunduse ABC

Astudes olulisi samme kestlikkuse suunas tekib küsimus – kuidas kommunikeerida enda ettevõtte saavutusi läbipaistvalt ja rohepesumaiguta? Mis on süsinikuneutraalne, NET-zero, nullheide jne – kuidas kestlikkuse keelt õigesti ja asjakohaselt kasutada? Milliseid reegleid seab Euroopa Liidu roheväidete direktiiv? Mille taha ettevõtted oma arengut kommunikeerides pahatihti komistavad ning kuidas seda kommunikatsioonis ja turunduses vältida?

Kellele: Kommunikatsiooni- ja turundustiimid


8. Reaalsuskontroll ehk ületarbimine ja ringmajanduse olulisus

Millisesse olukorda oleme jõudnud ületarbimise tulemusena –  mis on maa taluvus piirid ja mida kujutavad endast kliimamuutuste kaskaadsed mõjud? Miks ringmajandus on oluline ning milliseid edulugusid on ettevõtted läbi ringmajanduse saavutanud?

Kellele: Ettevõtted, kes soovivad tõsta oma inimeste teadlikkust ringmajanduse teemal


Koolituste hinnad sõltuvad tellija soovidest ja vajadustest, praktiliste harjutuste osakaalust ning koolituse kestvusest.

Huvi puhul võta ühendust

Helen Tammemäe 
Milttoni vastutustundliku ettevõtluse suunajuht 
Helen.tammemae@miltton.com 
+372 5349 0339