fbpx

Milttoniga liitus pikaaegne Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus

Sel nädalal alustas nõustamisettevõttes Miltton tööd Tartu endine pikaaegne linnaarhitekt Tõnis Arjus, kes hakkab pakkuma nii avaliku, era- kui kolmanda sektori koostööpartneritele kestliku elukeskkonna alast ekspertiisi.

“Peale pikemat aega avalikus sektoris töötamist näen, et elukeskkonna terviklik areng saab juhtuda vaid era- ja avaliku sektori ning kodanike koostöös,” selgitas Arjus liikumist konsultatsioonimaailma pärast rohkem kui dekaadi pikkust tööd Tartu linna juures. “Mul on nüüd aeg vaadata linnade arengule peale erasektori poolelt. See on võimalus õppida mulle endale, aga veelgi enam loodan, et see aitab mul ühiskonna erinevaid osapooli paremini teineteist mõistma panna, et areng oleks tulemuslikum.”

Arjus on olnud viimased 11 aastat Tartu linnaarhitekt, jätkusuutliku ja kaasaegse ruumiloome eestvedaja ning panustanud laiemalt Eesti kestliku ruumiloome arengusse. Lisaks tööle Tartu linnas on ta kaasa löönud ka valitsuse rohepoliitika eksperdirühma töös ning praegu kannab ta ka kliimaseaduse protsessi juurde moodustatud kliimanõukogu esimehe rolli.

Uues ametis hakkab Tõnis Arjus tegelema peamiselt ruumiloomet puudutavate teemadega, edendades seeläbi kestlikku elukeskkonda. “Pean oluliseks Eestis läbimõeldud ruumikultuuri arendamist ja soovin toetada selles osas erinevaid võimalikke partnereid kõikide sektorite üleselt koos erinevate teiste Milttoni kompetentsidega,” kirjeldas Arjus oma eesmärke uues rollis. “Ruumiloome teemad puudutavad paljusid erinevaid osapooli ja on seotud erineva tasandi regulatsioonidega. Nende küsimuste ühildamine terviklikuks kontseptsiooniks vajab nutikat kureerimist, millele soovingi pühenduda.”

Miltton alustas linnade arengu teemadega süvendatult juba paar aastat tagasi, luues linnastumise ja linnade arengu teenusvaldkonna Urban Affairs ning ka kestliku arengu alane nõustamine nii kohalikele omavalitsustele kui eraettevõtetele on Milttoni teenuste valikus olnud juba pikalt. “Tõnise kompetentsid ja kogemus võimaldavad meil pakkuda mitmekülgsemat teenust ühendades kaks suurt ühiskondlikku väljakutset – kuidas säilitada inimkeskne elukeskkond kliimakriisi ja kiirlinnastumise oludes,” sõnas Milttoni kaasasutaja ja tegevjuht Annika Arras.

Miltton on 2001. aastal asutatud juhtiv Põhjamaade nõustamisagentuur, mis tegutseb globaalselt. Ettevõttes töötab enam kui 400 uudishimulikku ja omanäolist kommunikatsiooni, muutuste juhtimise, turunduse, investorsuhete, sündmuskorralduse, vastutustundliku ettevõtluse arendamise jm valdkondade professionaali. Miltton on sõltumatu, igapäevases konsultanditöös osalevatele partneritele kuuluv agentuur. Eestisse ja Baltikumi laienes Miltton 2016. aastal.

Võta ühendust

Annika Arras
annika.arras@miltton.com
Tõnis Arjus
tonis.arjus@miltton.com