fbpx

Organisatsiooni muutused

Kui segaduses on vaja luua selgust

Muutuste nõustajatena aitame organisatsioonide elujõulisuse kindlustamiseks vajalikku arengut planeerida ja ellu viia. Olgu tegemist omanikevahetuse, liitumise, ärimudeli muutuse, kultuurilise mitmekesisuse kasvu või mõne muu siirdega.

Muutused on vältimatud ja niisama loomulik on nendega kaasnev pinge. Edu ja jätkusuutliku kasvu osaliseks saavad aga organisatsioonid, kes oskavad muutuste stressi targalt reguleerida, astudes teadlikke samme ja arvestades muudatuste õnnestumise valemi kõige olulisema lüliga – oma inimestega.

Aitame juhtidel kogu muutuse protsessi lahti mõtestada ning asjakohaste tööriistade ja tegevustega sisustada, pakkudes vajadusel ka järjepidevat elluviimise tuge. ​Seda kõike selleks, et organisatsioon tervikuna, tiimid ja kokkuvõttes iga inimene saaksid muutustest maksimaalset kasu. ​

Kuidas me töötame

Meie tiimiliikmetes on ühendatud tipptasemel teadmised muudatuste juhtimisest, äriarendusest, psühholoogiast ja teenusedisainist. Pakume terviklikku strateegilist nõu, mis tugineb pikal kogemusel, värsketel teaduspõhistel meetoditel ja läbiproovitud tööriistadel. Viime läbi koosloomel põhinevaid arendusi, pakume mentortuge ja hõlbustame keerukaid läbirääkimisi, et luua segaduses selgust.

Organisatsiooni DNA

Organisatsiooni DNA kannab edasi organisatsiooni olemasolu mõtet ja kirjeldab tegutsemise tuuma, olles pidepunktiks nii igapäevastes toimetustes kui ka keerulistel aegadel. Vastus küsimusele „Kes me oleme?“ loob arusaama ühise missiooni ja väärtuste üle. Vastates ka küsimusele „Kuhu me läheme?“, saab selgeks visioon, mis innustab inimesi arenema ja koos seatud sihi suunas liikuma. Organisatsiooni DNA jutustab loo tähendusest, põhimõtetest ja kokkulepetest, mida tajutakse organisatsioonis sees kui ka väljas.

Näited koostöödest:

 • Organisatsiooni väärtuste ja kultuuri loomine ning seda toetavate praktiliste käitumis- ja juhtimiskokkulepete sõlmimine kogu tööperega
 • Organisatsiooni missiooni tugevdamine ja sellele vastava visiooni kokkuleppimine töörühmaga kokkulepe
 • Tööandja väärtuspakkumise väljatöötamine ja tööandjakuvandi kinnistamine

Strateegiad

Strateegia on tegevuste ja võimekuste komplekt, mis võimaldab saavutada pikaajalist sihti – visiooni. Kui hea visioon on pikaajalisem, siis strateegia on 3–5 aasta teekaart – see peaks olema aeg, mille jooksul organisatsiooni loodav väärtus kahekordistub.

Strateegia peab andma selge vastuse kahele küsimusele. Esmalt, kas on olemas tugev väärtuspakkumine, mille järele on piisav vajadus. On tähtis tunda piisavalt täpselt oma sihtklienti, tema vajadusi ja hoiakuid, et suuta kujundada soovitud kasutajakogemus. Teiseks, efektiivsus ehk kuidas tagada kvaliteet ja kasumlikkus ning kas on olemas selge X-faktor, mis tagab konkurentsieelise.

Strateegia testimine vastab küsimusele, “Mis peab kehtima, et see strateegia saaks olla edukas?” ning aitab määratleda vajalikke strateegilisi arendusprioriteete ja teekaarti.

Näited arendustöödest

 • Uut kasvu otsiva ettevõtte täiendava äristrateegia loomine, testimine ja vajalike uute võimekuste loomise teekaardi koostamine
 • Organisatsiooni strateegilise fookuse värskendamine ja inimeste ühise panustamise valmiduse suurendamine
 • Uue ärimudeli loomine ettevõttele, mis on väliste muutuste löögi alla sattunud

Juhtimise arhitektuur

Koos töötamine nõuab selget organisatsiooni ülesehitust ja juhtimispõhimõtteid. Üks peamisi nähtavaid murekohti organisatsioonides puudutab infoliikumist ja kaasatust. Koosolekute maht kasvab, aga inimesi on ikka raske sünkroonis hoida. Juhid tunnetavad, et on liiga palju teemasid, mille eest nad vastutavad ja efektiivsus kipub kaduma. Organisatsioon vajab koostöö arhitektuuri värskendamist, mis tagaks eesmärkide ja rollide selguse, suurendaks inimeste pühendumist ning annaks kindlustunde, et asjad saavad tehtud.

Näited arendustöödest:

 • Organisatsiooni juhtimiskultuuri ja vastavate juhtimispõhimõtete rakendamise kokkulepe kogu tööperega
 • Organisatsiooni järgmisesse faasi kasvamist võimaldava juhtimisrutiinide süsteemi loomine
 • Paindliku organisatsioonistruktuuri loomine rollide, vastutuste ja õiguste selguse tagamiseks.

Organisatsiooni tervis

Plaanide elluviimine ja tulemuslik tegutsemine sõltub kokkuvõttes ikka ja ainult inimestest. Tasakaalus inimesed ja terved suhted on muutliku maailma konkurentsieelis nr 1. Seega on organisatsiooni ja ühiskonna edukaks arenguks hädavajalik pöörata tähelepanu ka inimeste elujõulisuse ja kohanemisvõime eest hoolitsemisele – nii isiklikus vaates kui koostööoskuste kontekstis.

Näited arendustöödest:

 • Vaimse vormi seminarid
 • Tiimitervise arendussprindid
 • Edukat hübriidtööd toetavate juhtimispraktikate arendus
 • Konfliktijuhtimise, kuulamisoskuste ja koostöötreeningud
 • Individuaalne nõustamine ja coaching
 • Workplace Big5 isiksuse profileering – isikliku ja tiimi kasvuteekonna lähtepunkt

Avatud programmid

 • Tulevikujuhi kiirendi – kaheksa kuud kestev arenguprogramm uue tööilma juhtidele, mis võtab fookusesse neli juhtimise tasandit: mina, meeskond, organisatsioon ja maailm meie ümber.
 • Mõju meistriklass – neli kuud kestev arenguprogramm, mis keskendub isikliku professionaalse mõjujõu kasvatamisele kõneisikuna.
 • Avaliku esinemise treening – kahepäevane intensiivne praktikum, mille käigus õpitakse juhtima iseennast esinejana, looma suhet publikuga ja kõnelema mõjusalt.

Vastutustundlikkuse strateegiad ja raamistikud.

 

VÕTA ÜHENDUST MEIE EKSPERTIDEGA

Jaano Inno
Äriarenduse konsultant ja tiimijuht
jaano.inno@miltton.com