fbpx

Muutuste juhtimine ja arengunõustamine

Kui segaduses on vaja luua selgust

Heitlikus ja mitmekesises maailmas läheb vaja teravat kohanemisvõimet ja empaatiat. Muutused saavad olla edukad vaid siis, kui inimesed nende keskel saavad aru, miks muutusi vaja on ja kuhu need peavad viima. Kaasatus ja läbimõeldud kommunikatsioon on siin kriitilise tähtsusega. Nõnda on võimalik luua keskkond, kus iga inimene teab ja tunneb, et on oluline osa organisatsioonist. Motiveerituna ja elutervena püsimiseks ei saa üle ega ümber ka vaimsest vastupidavusest. Aitame inimestel pingetega säästvalt toime tulla ja vormis püsida.

Kuidas me töötame

Toetame juhte ja meeskondi muutuste elluviimisel alates sihiseadmisest kuni reaalse juurutamiseni organisatsiooni igapäevaelus. Jõuame päriselt inimesteni, viies läbi praktilisi töötubasid, koosloomel põhinevaid arendusi, pakkudes mentortuge ja hõlbustades keerukaid läbirääkimisi. Aitame luua segaduses selgust.

Meie tiim

Meie meeskonnaliikmetes on ühendatud tipptasemel teadmised ja kogemused strateegilisest muutuste juhtimisest, psühholoogiast ning teenusedisainist.

Inimeste ja meeskonna arendus

 • Stressijuhtimise ja vaimse vormispüsimise töötoad
 • Edasisiiva suhtlemise treeningud
 • Meeskonda ühendavad arendusüritused
 • Meeskonna efektiivsust ja koostööd edendavad koosloometöötoad
 • Isiksuseomaduste kaardistamine (Workplace Big5) ja meeskonnaprofiili koostamine koos nõustamissessioonidega
 • Isiklikku arengut toetav mentornõustamine/ psühholoogiline nõustamine

Organisatsiooni arendus

 • Strateegiadokumentide ja arengukavade väljatöötamise läbiviimine
 • Teenusedisaini protsessi juhtimine
 • Äriarenduse nõustamine
 • Äri DNA loomine
 • Strateegiline kommunikatsioon nii organisatsioonis sees kui sidusrühmadele suunatult
 • Läbirääkimiste modereerimine, lepitusprotsessi hõlbustamine

Programmid

VÕTA ÜHENDUST MEIE EKSPERTIDEGA

Jaano Inno
Äriarenduse konsultant ja tiimijuht
jaano.inno@miltton.com