fbpx

Organisatsiooni muutused

Kui segaduses on vaja luua selgust

Muutuste ja arengunõustamise tiimis aitame organisatsioonide elujõulisuseks vajalikke muutusi planeerida ja ellu viia. Aitame juhtidel leida vastused küsimustele kes me oleme, kuhu me läheme ning kuidas me kasvame. Et oleks olemas selge visioon ja strateegia, hästi toimiv meeskond ning süsteem, et asjad saaksid päriselt ellu viidud.

Meie lähenemine / Kuidas me töötame

Meie tiimiliikmetes on ühendatud tipptasemel teadmised ja kogemused muutuste juhtimisest, äriarendusest, psühholoogiast ja teenusedisainist. Pakume terviklikku strateegilist nõu, mis tugineb pikal kogemusel, värsketel teaduspõhistel meetoditel ja läbiproovitud tööriistadel. Viime läbi praktilisi töötubasid ja koosloomel põhinevaid arendusi, pakume mentortuge ning hõlbustame keerukaid läbirääkimisi, et luua segaduses selgust.

Organisatsiooni DNA

Organisatsiooni DNA on vastus küsimustele:

 • mis on meile tähtis ja millised on meie väärtused
 • miks oleme olemas ja mille nimel tegutseme.

Varustatuna mitmekülgsete kaasavate ja osaluspõhiste metoodikate ning tööriistadega, aitame selle kõige erilisima oma äri ja tegevuse tuumas üles leida ja sõnastada, vajadusel värskendada. Teeme tööd praktiliselt – lisaks ühel a4 lehel kirja panduna saab meiega koostöö tulemusel klient ka väärtustekohaste IN ja OUT käitumiste kirjeldused, juhtide töövihiku väärtuste viimiseks oma inimesteni ja väärtuskonfliktide lahendamiseks ning juhtimistreeningu väärtuste alusel juhtimiseks.

Näited koostöödest:

 • DNA, missioon ja visioon ning strateegia kinnisvarainvesteeringute juhtimise ettevõttele
 • DNA, missioon ja visioon ning strateegia erasektori juhtivale tervishoiuteenuse pakkujale
 • DNA ja missioon globaalse tehnoloogiaettevõttele
 • DNA, missioon, visioon ja strateegia elutähtsa teenuse pakkujast avaliku sektori organisatsioonile

Strateegiad ja ärimudelid

Strateegia on tegevuste ja võimekuste komplekt, mis võimaldab saavutada pikaajalist sihti, visiooni. Kui hea visioon on pikaajalisem, siis strateegia on vahepealne teepunkt, mis võimaldab maksimaalselt organisatsioon kahekordistumise (3–5 aastat).
Strateegia tugevdamist vajab organisatsiooni kolmel põhjusel:

 • Sisemine jõud maailma muuta – soov kiiremini areneda
 • Sisemine arengu jõud on otsas – strateegia vajab värskendamist
 • Maailm muutub kiiremini kui meie – peame muutustele reageerima

Strateegialoome protsess peab andma selged vastused, kuidas me kasvame:

 1. Millised tulemused tahame saavutada?
 2. Kus me mängime (sihtklient, sandbox)?
 3. Kuidas me võidame (väärtuspakkumine ja konkurentsieelise X-faktor)?
 4. Milliseid võimekusi vajame?
 5. Millist organisatsiooni ja juhtimist vajame?

Strateegiaprotsessi osa on testimine – mis peab kehtima, et see strateegia saaks olla edukas – ning vastavalt sellele strateegiliste arendusprioriteetide ja teekaardi määratlemine.

Juhtimise arhitektuur ja praktikad

Et inimesed mõtestatult ja efektiivselt ühiste eesmärkide nimel kaasa haarata, on tarvis vett pidavat juhtimisarhitektuuri, omada juhina tööriistakasti käepäraste tööriistadega ning teadvustada oma mõju. Me toetame teid järgmiselt:

 • Tulevikujuhi kiirendi – kaheksa kuud kestev arenguprogramm uue tööilma juhtidele, mis võtab fookusesse neli juhtimise tasandit: mina, meeskond, organisatsioon ja maailm meie ümber.
 • Juhi mõju kasvuprogramm – isikliku professionaalse mõjujõu arendamine endale ja oma organisatsioonile oluliste teemade edasi viimiseks
 • 1-1 arengupartnerlus
 • Grupisessioonid
 • Juhtimisarhitektuuri kujundamine – juhtimisstiili valik ja kujundamine, eesmärgistamine, rollide ja vastutusalade määratlemine, inimestevaheliste seoste juhtimine organisatsioonis, elluviimisrutiinide disainimine (kuidas me teeme otsuseid, kuidas me juhime muutuseid, kuidas me lahendame probleeme, kuidas me hoiame üksteist informeerituna)

Tiimi toimimine, heaolu ja produktiivsus

Plaanide elluviimine ja tulemuslik tegutsemine sõltub kokkuvõttes ikka ja ainult inimestest. Seega on organisatsiooni ja ühiskonna edukaks arenguks hädavajalik pöörata tähelepanu ka inimeste elujõulisususe eest hoolitsemisele. Seda nii kohanemisvõime ja vaimse sitkuse kui omavaheliste koostööoskuste kontekstis. Tasakaalus inimesed ja terved suhted on muutliku maailma konkurentsieelis nr 1.

Näited koostöödest:

 • Vaimse vormi seminarid
 • Kriisisessioonid juhtidele
 • Tiimitervise arendussprindid
 • Edukat hübriidtööd toetavad juhtimispraktikate arendus
 • Konfliktijuhtimise, kuulamisoskuste ja koostöötreeningud

Väärtuspakkumise disain ja kliendikogemuse juhtimise nõustamine

Koosloomes ja disainmõtlemise loogikast lähtudes, töötame välja lahendused, mis arvestavad nii tänaste kui tulevaste klientide ootusi ja vajadusi. Et olla organisatsiooni ja tööandjana silmapaistev töötajatele ja klientidele ning kasvatada ettevõtte väärtust.

 • Väärtuspakkumise värskendamine ja disainimine
 • Tööandja väärtuspakkumise loomine
 • Kliendikogemuse disain
 • Klienditeekonna kaardistamine

Näiteid koostöödest:

 • Tööandja väärtuspakkumise disain erasektori juhtivale tervishoiuteenuse pakkujale
 • Arengukava koostamise raames väärtuspakkumise loomine ja klienditeekondade kaardistamine riigimuuseumile

Programmid

 

VÕTA ÜHENDUST MEIE EKSPERTIDEGA

Jaano Inno
Äriarenduse konsultant ja tiimijuht
jaano.inno@miltton.com