Vastutustundlik ettevõtlus

Ühiskonna, klientide ja ka riikide ootused ettevõtetele järjest suurenevad: üha keerulisem on mitte arvestada ühiskondlike mõjudega ning hoida ettevõte pidevas arengus.

Mida noorem põlvkond, seda suuremaid nõudmisi esitab ta ka ettevõtetele – seda nii töötajana, toodete-teenuse kvaliteedi, tegevuse keskkonnasõbralikkuse kui ka läbipaistvuse osas. Kuidas tegutseda vastutustundlikumalt, arvestades rohkem kõikide siht- ja sidusgruppidega? Missugused seisukohad võtta ettevõttena seoses inim- ja tööõiguste, keskkonna ja vastutustundliku majandus- ja turukäitumise osas? Kuidas see kõik siduda ettevõtte põhitegevuse ja kommunikatsiooniga ning kuidas kõik head mõtted ka ellu viia – selles oskavad teid aidata meie meeskonna eksperdid.

Kuidas me töötame

Ühiskonna, klientide ja ka riikide ootused ettevõtetele järjest suurenevad: üha keerulisem on mitte arvestada ühiskondlike mõjudega ning hoida ettevõte pidevas arengus. Täna ei piisa edukas olemiseks heast äriideest ja inimlikust personalipoliitikast: tunnustatud ettevõttel on lisaks arenguplaanidele läbi mõeldud nii ressursside kasutamine, tegevuse tekitatav jalajälg kui ka nõuded ja ootused tarnijaile ja alltöövõtjatele. Edukas ja vastutustundlik ettevõte on ajast ees, ta teab, mis valdkondades on tal peamine mõju ühiskonnale, keskkonnale ja ka turule. Ta kujundab turgu, on eestkõneleja ning näitab ka klientidele, kuidas teha tarku ja vastutustundlikumaid valikuid.

Meie eksperdid aitavad ettevõtteil luua tugeva baasi vastutustundlikumaks tegevuseks, seada fookust, määratleda eesmärke, planeerida tegevusi, seada mõõdikuid, leida vastutustundliku ettevõtluse perspektiivid ning ka jutustada teie lugu.

Meie tiim

Milttoni meeskonnas töötavad kestliku arengu konsultandid koos muutuste juhtimise, disainmõtlemise, kommunikatsiooni, loovtöö, avalike suhete, sotsiaalmeedia ja produktsioonispetsialistidega, tuues kokku eri valdkondade parimad teadmised.

 

Millest alustada

 • Vastutustundlikkus kui integreeritud osa ettevõtte strateegiast
 • Vastutustundlikkuse strateegiad, programmid ja teekaardid
 • Protsessi kaardistamine, mõõdikute ja eesmärkide sõnastamine
 • Konsulteerimine ESG alal (Environmental, Social and Governance – keskkondlik, sotsiaalne ja juhtimisest tulenev mõju ja vastutus)
 • Kestliku arengu eesmärgid (SDG) ja ettevõtlus
 • Väärtuspõhiste eesmärkide (purpose) väljatöötamine
 • Juhtimismudelid, Muutuste juhtimine ja Tulevikujuhi kiirendi
 • Vastutustundlikkuse koolitused & teemad, näiteks kliimamuutused, inimõigused, vastutustundlikkuse juhtimine + disainmõtlemise töötoad
 • Konjunktuuri analüüs, trendid, tarbijauuringud
 • ÜRO/OECD, EL-i, üleriiklikud ning sektoripõhised CSR-poliitikate kujundamise analüüsid ja uuringud
 • Stsenaariumite loomine, analüüs

Kommunikatsioon, sotsiaalne dialoog ja avalikud suhted

 • Vastutustundlikkuse kommunikatsioon ja kontseptsioonid
 • Vastutustundlikkuse visiooni, eesmärkide, pühendumuse ja sammude määratlemine ja kommunikatsioon
 • Kommunikatsioonistrateegiad, meediasuhted ja tegevusplaanid
 • Valitsussuhted
 • Turundus- ja korporatiivkommunikatsioon, brändianalüüs
 • Investorkommunikatsioon
 • Sidusrühmade kommunikatsioon ja sotsiaalne dialoog
 • Tööandja maine
 • Ühingud ja liidud