fbpx

ESG-revolutsioon: investorid ja ettevõtted ühise keele otsingul

Vastutustundlik investeerimine ja sellega kaasnevad kasvavad nõudmised kõnetavad üha enam nii ettevõtjaid kui ka investoreid. Miltton uuris nii Soomes, Rootsis kui Eestis intervjuu-uuringuga suuremate institutsionaalsete investorite ja börsiettevõtete nägemusi ettevõtte vastutust käsitleva teabe kättesaadavuse ja aina kasvava vajaduse kohta. Teisalt uuriti ka kommunikatsioonilahendusi, mis kõige paremini erinevate osapoolte huvides töötavad.

Keskkonna-, sotsiaal- ja hea valitsemistava teemadele keskenduv vastutustundlik ehk ESG (Environmental, Social and Governance) investeerimine on viimastel aastatel palju tähelepanu saanud ja populaarsust kogunud. Kasvav huvi vastutustundliku investeerimise vastu kajastub ka investorite suurenevas teabevajaduses.

Samal ajal kasvavad teiste sidusrühmade vajadused ja ootused ettevõtte kommunikatsiooni osas. Lisaks laieneb erinevate aruandlusraamistike metsik lääs. Keerukust lisab see, et ettevalmistamisel on jätkusuutlikku rahastamist käsitlevad ELi õigusaktid.

Investeeringud ettevõtte vastutuse kommunikatsiooni ja aruandlusse ei vasta praegu täielikult investorite vajadustele. Investorite ja ettevõtete vahelise ESG-dialoogi järele on selgelt nõudlus, kuna suurenenud on ebakõla ühelt poolt kasvanud aruandluse ja teisalt investorite suurenenud teabevajaduse vahel.

Et nii enda kui Milttoni klientide arusaamist selles valdkonnast parandada, küsisime mitmetelt Põhjamaade juhtivatelt investoritelt ja ettevõtetelt, milline teave ettevõtte vastutuse kohta on investori seisukohast oluline ja milliste probleemidega seisavad ettevõtted silmitsi, kui püüavad investorite kasvavat teabevajadust rahuldada.

Meie aruanne annab ülevaate investorite poolt info saamiseks kasutatavatest kanalitest ja tööriistadest, kirjeldades samas ka vastutustundliku investeerimise tagamaid ja nende põhimõtete igapäevast rakendamist. Samuti käsitleme valdkonnaga seotud peamisi väljakutseid, nende võimalikke lahendusi ja tulevikuväljavaateid. Ekspertintervjuude põhjal pakub meie aruanne ka konkreetseid soovitusi, mida ettevõtted ja investorid võiksid ESG-kommunikatsiooni parandamiseks ära teha.

Täispika aruandega saab tutvuda siin.