fbpx

Tallinna Vee juhtimispõhimõtete värskendus ja sügiskool

EESMÄRK

Tallinna Veel ja tema tütarettevõttel Watercomil on traditsioon korraldada kord aastas Juhtide Sügiskooli, mis toob üheks päevaks kokku kõik ettevõtte juhid (umbes 60 inimest) ja võimaldab ühiselt keskenduda organisatsiooni arengule. Organisatsioon teadvustas, et aja jooksul oli kogunenud palju juhtimise põhimõtteid kirjeldavaid kokkuleppeid, mis ei olnud omavahel selgelt seostatud. Seetõttu sai Sügiskooli seekord pühendatud juhtimispõhimõtete ühiselt mõtestamisele ja uute kokkulepete sõlmimisele, millest kõik juhid igapäevaselt lähtuda saavad.

LÄHENEMINE

Kolm kuud kestud koostöö koosnes neljast suuremast alameesmärgist ja etapist.

  1. Organisatsiooni DNA-d ja juhtimiskultuuri käsitlevate materjalide ühtseks tervikuks koondamine.
  2. Sügiskoolis värskendatud DNA ja juhtimiskultuuri kokkulepete tegemine organisatsiooni juhtidega.
  3. Värskendatud DNA ja juhtimiskultuuri kokkulepetest ühtse tervik​u loomine.
  4. Elluviimiskava koostamine toetamaks DNA ja juhtimiskultuuri põimimist kõigi töötajate igapäevastesse tegevustesse​.

Sügiskooli läbiviimisel võtsime ka eesmärgi olla võimalikult praktiline. Eeldasime, et organisatsioonis sees on olemas parimate juhtimispõhimõtete piisavalt hea praktika ning seega pole vaja anda uut teoreetilist teadmist, vaid peamine rõhk oli sisemise parima praktika üles leidmisel. Praktilisuse huvides valisime Sügiskooli peamiseks tööviisiks kaasuste lahendamise väiksemates gruppides ning arutelud, mis viisid ühise arusaamise ja kokkulepeteni. Kogu töö toimus aktiivses koostöös Tallinna Vee enda projektitiimiga.

MEIE TEOSTUS

Alustasime oma tööd info kogumisest, kus analüüsisime senist DNA-d ja juhtimispõhimõtteid kirjeldavaid materjale. Selle alusel koostasime kompaktse ülevaate olemasolevatest erinevatest juhtimispõhimõtetest ja visuaalse teekaardi, mis oleks orientiiriks kaasuste lahendamisel.

Selleks, et suur hulk Sügiskooli saabuvaid osalejaid oleks juba teemale häälestunud, kasutasime eelnevalt mängulisi minikaasuseid, mille abil osalejad said kogu organisatsiooni senist juhtimispraktikat mõtestada.
Sügiskooli päev oli jagatud neljaks peamiseks aruteluteemaks:

  • sihile vastavus – kas ja kuidas selle olukorraga peaks üldse tegelema;
  • eesmärgi selgus – kas saame ühiselt aru, millist tulemust soovime saavutada;
  • rollide, vastutuste ja vajalike ressursside selgus;
  • elluviimise protsess – mis tagab kindlustunde, et eesmärk saab tõhusalt saavutatud.

Kogu päeva jooksul töötasid osalejad väiksemates gruppides paralleelselt nelja kaasusega – nii saime ühele olukorrale erinevad vaated. Iga arutelu puhul lahendati esmalt kaasus ning seejärel mõtestati, millistest juhtimispõhimõtetest lähtuvalt seda olukorda lahendati ja kui hästi need lahendust toetavad. Lahenduste esitlustele järgnesid arutelud ja ühise parima praktika kokkuleppimine.

TULEMUS

Sügiskooli lõpuks olime kõigi juhtidega igapäevaste olukordade lahendamise käigus läbi arutanud Tallinna Vee peamised juhtimispõhimõtted ja saanud selguse, millised neist on päriselt inimestele olulised. Koostöö tulemusena sõnastasime olulised, üheselt mõistetavad ning ettevõtte DNA-le ja eesmärkidele tuginevad juhtimispõhimõtted koos soovitustega nende igapäevaseks elluviimiseks.

Milttoni organisatsiooni muutuste nõustamise teenuste ökosüsteemis suunasime selle projekti fookuse enim juhtimise arhitektuurile, et selged juhtimispõhimõtted annaksid piisava kindlustunde organisatsiooni DNA ja strateegia täitmisel.

Võta ühendust

Jaano Inno
Äriarenduse konsultant ja tiimijuht
jaano.inno@miltton.com
Kristi Liiva
Muutuste- ja arengunõustaja, partner
kristi.liiva@miltton.com