fbpx

Miltton aitas kokku panna EBSi juhtimisprogrammi ettevõtete vastutustundlikuks muutmiseks ja ringsele majandusmudelile üleminekuks

20. septembril stardib EBS Executive Educationi, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, PricewaterhouseCoopersi ja Miltton New Nordicsi koostöös disainitud juhtimisprogramm, mille lõpetaja omab arusaama ringsest majandusmudelist ning on valmis ettevõtte transformatsiooniprotsessi edukalt juhtima ja juurutama.

Edukas 21. sajandi juht omab teadmisi ja oskusi juhtimaks ettevõtteid läbi muutuste, kaasates selleks talente ning tuues esile ettevõtte väärtuse ja panuse laiemasse keskkonda. Keskkonna-, sotsiaal- ja hea valitsemistava teemadele keskenduv vastutustundlik ehk ESG-ga (Environmental, Social and Governance) arvestav juhtimine on tänaseks Eestis laialdaselt tähelepanu saanud. Ootusest ettevõtete ringsest majandusmudelist lähtuvale tegutsemisele on saanud reaalsus. Enam ei küsita, et kas ettevõte peaks toimima vastutustundlikult, vaid kuidas seda teha?

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?

Programmi läbivaks teemaks on ringmajandus. Infomüras on raske õigeid otsuseid teha, mistõttu anname nn helikoptervaate valdkonna põhimõistetest, trendidest ja tulevikustsenaariumitest. Programmi teine kese toetub kaasaegsetele juhtimisteooriatele ja -praktikatele. Eduka transformatsioonijuhtimise vundamendiks on organisatsiooni kõikide töötajateni jõudev sõnum, inimkeskse organisatsioonikultuuri loomine ja juhtimine uutest lähtekohtadest lähtuvalt.

Arenguprogrammi suurim väärtus on oma-ala professionaalide praktiliste kogemuste jagamine seoses kõige olulisemate ESG ja ringmajanduse teemadega. Lisaks teoreetilistele teadmistele otsitakse grupiga lahendusi, kuidas oma organisatsioonis soovitud mõju ja muutust esile kutsuda, arvestades ühiskondlike väljakutsetega, sealjuures kõiki töötajaid kaasates ja suurendades pühendumist.

Mis kasu saab sinu ettevõte?

Arenguprogrammis osalejatest kasvavad valdkonnajuhid ja -liidrid, kel on ambitsioon panustada ettevõtte arengusse ja kasvu. Paranenud juhtimisoskused aitavad juhil tulemuse saavutamiseks kaasata meeskonnaliikmeid ja võimendada nende panust. Programmist omandatavad teadmised ja tööriistad valdkonna ja meeskonna tulemuslikumaks juhtimiseks aitavad kasvatada ettevõtte kasumit ja väärtust.

Kellega koos õpid?

Programmi on oodatud ettevõtete esindajad, kes soovivad tõsta oma inimeste ja seeläbi ka oma ettevõtte ärilist võimekust ning kindlustada tulevikus oma konkurentsieelis, kaasajastada oma ärimudelit.

Programmiga on oodatud liituma need, kes ettevõttes või organisatsioonis jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse teemadega tegelevad ehk CSR ja ESG juhid. Teame, et need teemad on hetkel jaotatud ära entusiastide vahel ehk programmis õpid koos nii juhatuse liikmete, turundus- ja müügijuhtide, aga ka personalijuhtide ja finantsspetsialistidega. On oluline, et Sul oleks tihe koostöö ettevõtte juhtidega või oled ise juhatuse liige, et muutusi strateegiliselt juhtida.

Soovitame võimalusel osaleda ühest ettevõttest mitmekesi, nii on hiljem lihtsam transformatsiooni hakata ellu viima ja seda juhtida.
Vaata lähemalt ja registreeru siin.