fbpx

Miks mul peaks midagi öelda olema? 

Mõju meistriklass on neli kuud kestev arenguprogramm, mis keskendub isikliku professionaalse mõjujõu kasvatamisele kõneisikuna. Antud blogilugu on teine lugu kolmest loost koosnevast Mõju meistriklassi tutvustavast blogilugude seeriast.
Ühtepuhku domineerivad konkurentsitihedana tunduvas meediaruumis siiski ühed ja samad nimed ja näod. Millest see ikkagi tuleneb?

Nii mõneski valdkonnas ei pruugigi meie väikses riigis olla rohkem eksperte. Aga leidub ka sfääre, kus eksperte justkui jagub, ent pildis on sellegipoolest vähesed. Jättes kõrvale need, kes ise tähelepanu ei soovigi, jõuame hulga võimalike kõneisikuteni, kelle potentsiaal on rakendamata. Põhjuseid selleks on mitmeid ja sõltuvad kahtlemata persoonist, ent mõned universaalsed sammud aitavad eesmärgile lähemale.

OMA TEEMAGA KÕNEISIKUKS

Peamine on leida oma teema, mis loob eeldused mõjujõu kasvatamiseks kõneisikuna. Kindlale valdkonnale keskendumine aitab asetada fookuse kõige olulisemale, arendab ekspertsust ja võimaldab jagada sügavamaid teadmisi.

Järjepidev töö asjatundliku kõneisikuna aitab jõuda olukorrani, kus konkreetsele teemale mõeldes tõmbavad nii ajakirjanikud kui auditoorium kõneisiku nime ja valdkonna vahele võrdusmärgi. Ajakirjanik kaalub suurema tõenäosusega kommentaari küsimist just sellelt kõneisikult, kes on vastavast teemast ka varem asjatundlikult kõnelenud. Kõneisikut tunnustatakse valdkonna eksperdina, sest ta on oma teemasse süvenenud. Samal ajal kujuneb järjepideva töö tulemusel pühendunud jälgijaskond, keda huvitavad sarnased teemad.

Kõneisik peab oma valdkonda süvitsi tundma õppima ka seepärast, et olla valmis ootamatult ajakirjandusega suhtlemiseks. Mida rohkem teema kõneisikut ennast huvitab ja kütkestab, seda suurem tõenäosus on ka järgmisel ja ülejärgmisel korral meediasse pääseda.

Eelneva eelduseks on tahe olla avalikkuses, viia oma sõnumit laiema auditooriumini ja valmisolek kiirelt reageerida – olgu endakirjutatud arvumusloo või intervjuuga. Teadupärast on ajakirjanikul peaaegu alati kiire. Kui tegemist on päevakajalise teemaga, konkureerib väljaanne teistega kiiruse osas vähemalt sama palju kui sisu kvaliteediga. Kui konkreetne teema on justkui ajatu, konkureerib lugu kümnete teistega leheruumi pärast.

KÕNEISIKU ROLL ON VUNDAMENT EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

Enamasti pole eksperdist kõneisikuks kujunemine asi iseneses, vaid vahend eesmärkide saavutamiseks. Mõjusa kõneisiku roll on vundament.

Oma teema võib teenida ühte või mitut eesmärki. Selleks võib olla näiteks vajadus informeerida või harida inimesi mingis spetsiifilises valdkonnas.

Kuigi valdkonna süvitsi tundmine ja hea esinemisoskus omavad edus märkimisväärset rolli, ei tohi unustada inimlikku külge – kellegi mõtteviisi muutmine algab siirast hoolimisest ja huvist midagi muuta.

Eraldi eesmärk võib olla enda isikliku või organisatsiooni maine ehitamine, mille tulemusel tajutakse kõneisikut kui antud valdkonna liidrit. Isiklik tugev bränd avab uksi karjääriredelil ning loob uusi ärivõimalusi. Silmapaistev kõneisiku roll võib kaasa tuua pakkumisi osaleda konverentsidel ja koostööprojektides. Tugev organisatsiooni bränd annab võimaluse edendada oma äri.

Oluline on märkida, et eesmärgid võivad sõltuda vajadustest ja olukorrast. Oma kindla teema omamine on strateegia, mis võib aidata saavutada oma professionaalses elus konkreetseid eesmärke. Kuigi valdkonna süvitsi tundmine ja hea esinemisoskus omavad edus märkimisväärset rolli, ei tohi unustada inimlikku külge – kellegi mõtteviisi muutmine algab siirast hoolimisest ja huvist midagi muuta.

VÕTA ÜHENDUST

Riho Nagel
riho.nagel@miltton.com