fbpx

Meie kogemus: teekond rohelise kontorini

“Iga tänane investeering peab olema kivi parema homse vundamendis,” on kirjas Milttoni ühiskondliku vastutuse strateegias. Just sellega seadsime endale eesmärgiks rohelise kontori märgise saamise, sest nõustamisettevõttena tuleneb suurem osa Milttoni keskkonnamõjust meie büroo tegevusest. Rohelise kontori raamistik on süsteemne viis mõõta töökeskkonna tervislikkust, keskkonnahoidlikkust ja inimsõbralikkust ning see aitab meil teadvustada oma jalajälge ja kujundada rutiine selle vähendamiseks. Märgisele kandideerimisel järgitakse nii juhtimise kui kontori toimimisega seotud kriteeriume. Esimese puhul hinnatakse, kas kestlikud põhimõtted on ettevõtteüleselt kokku lepitud ning kommunikeeritud. Toimimise puhul hinnatakse keskkonnahoidlike ostude, tarbimise ja tööreiside ning tööle–koju liikumisega seotud näitajaid.

Milttoni teekond rohelise kontorini algas 2020. aastal kui meie tööruumid asusid veel vanal aadressil. Uut kontoripinda ette valmistades ning selle ruume planeerides ja sisustades arvestasime juba rohelise kontori nõuetega. Kolisime praegusele pinnale Telliskivi kvartalis 2020. aasta kevadel ja roheliseks kontoriks saime juba 2022. aasta alguses, sisuliselt vaid aasta hiljem. Selle eesmärgi täitmiseni aitas meid sissejuhatuseks suuresti selle eesmärgi sõnastamine meie ühiskondliku vastutuse strateegias ja selle tegevuskavas.

Mida me teeme hästi?

Keskkonnaga arvestav suhtumine on loomulik osa Milttoni juhtimiskultuurist. Meile on oluline, et meie kliendid vastavad meie kokkulepitud väärtustele ja nii hindame me enne kliendisuhte alustamist muuhulgas nende tegevuse mõju keskkonnale ning seda, et nad ei tegeleks rohepesuga. Seda meie enda poolt välja töötatud hindamismeetodit nimetame me väärtussõelaks.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni Rohelise kontori koordineerija Kadi Väli tõi välja, et oleme selles osas kindlasti üks parim praktika, mida võiks ka teistele uutele Rohelise kontori märgise kandidaatidele tutvustada. “Olete oma dokumendid ja materjalid põhjalikult ja mõttega läbi mõelnud, mis teeb selle süsteemi terviklikuks ja muidugi edukaks, nagu meie soov ka on.”

Praktilisest kontorihaldusest rääkides oli juba enne märgise saamist välja kujunenud, et sündmuste toitlustuse tellime lähedalt ja väldime ühekordseid pakendeid, kasutame enda nõusid või viime toitlustaja nõud tagasi. Toimiv kokkulepe on meil lähima kohvikuga Literaat – selle nõud on sageli meie käes, sest käime nii ka lõunat ostmas. Joogivesi, sh mullivesi, tuleb meil alati kraanist, mille laseme oma klaasist pudelitesse. Testisime pikalt ka erinevad ökoloogiliselt puhtaid pesuvahendeid ja leidsime oma lemmiku – kaubamärgi Sonett Biomarketist. Prügi sorteerimine on meie kontoris põhjalik ja seda järgivad ka külalised. Printimisvõimalust kasutame pigem kesiselt ja kõik paberid on juba aastaid ökomärgisega. Rohelise kontori puhul on ka liikuvusteemadel oluline roll, sest liikumisviisi valik on samuti tarbimine ja osa meie jalajäljest. Asume ühistranspordi ühenduste sõlmpunktis, Balti jaama lähedal Telliskivi loomelinnakus ja seega aktiivseid liikumisviise soosivas asukohas ja eelistame neid. Kõik meie põhimõtted on lühidalt kirjas rohelise kontori meelespeas, mis asub kõigile töötajatele ja külalistele tutvumiseks köögi teadetetahvlil.

Mida me enda kohta teada saime?

Rohelise kontori raamistik toob välja ka taotleja arengukohad. Meie puhul joonistus välja, et saame oma jalajälge veel selgemini teadvustada, parandada nii sise- kui väliskommunikatsiooni keskkonnamõjude hindamise osas, samuti täiendada keskkonnahoidlike ostude toimimise süsteemi ning mõelda, kas saame veel paremini rakendada säästva liikuvuse põhimõtted, sest linnaruumi teemades kaasa rääkimine on meie jaoks järjest aktuaalsem.

Tuhka võime endale pähe raputada ka selle eest, et me sööme palju maiustusi ja toodame sellega pakendeid. Samuti pole kõik meie tarbitavad maiustused toodetud arvestades nende vähimat võimalikku keskkonnajalajälge. Kuigi see ei olnud nõue, lisasime omalt poolt nüüd keskkonnamõju hindamise tabelisse ka maiustuste tarbimise lahtri.

Kuidas edasi?

Rohelise kontori tabelite abiga jälgime oma kontori haldamisega seotud kulusid ja keskkonnamõju edaspidigi ning hakkame planeerima, kuidas oma jalajälge veelgi väiksemaks muuta. Samuti vaatame selle pilguga üle oma ühiskondliku vastutuse strateegia ja tegevuskava. Rohelise kontori süsteemi rakendamise käigus avanenud arengukohad on meile heaks sisendiks uute sihtide seadmisel.

Rohelise kontori põhimõtete järgimine on osa meie vastutustundlikust olemusest. Viimast analüüsides oleme me välja toonud ka seosed ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Keskkonnateemadest on meie mõjukohad sõnastatud selle kolmes punktis: jätkusuutlik energia, säästev tootmine ja tarbimine ning kliimamuutuste vastased meetmed. Liikuvusteemade aktiivsem käsitlemine aitaks meil panustada ka eesmärki, milleks on jätkusuutlikud linnad ja asumid.

Ja viimaks kuus soovitust neile, kes sama teekonna ette võtavad:

  • Roheliseks kontoriks saamiseks ja selle põhimõtete järjepidevaks rakendamiseks on tarvis ettevõtte juhi toetust, veel parem, initsiatiivi, et selle põhimõtted oleksid juhtimiskultuuris kantud ning olemas kindlustunne ja tagala nende ellu rakendamiseks.
  • Väga oluline on kontori haldamise eest vastutava rakukese (nt büroojuhi) kaasatus, et igapäevase olme ja haldusotsused ei läheks vastuollu sellega, mis seisab paberil kirjas. Rohelise kontori süsteemi rakendamisel on vaja teada saada kui palju oleme tarbinud kohvi või vett või teinud töösõite.
  • Süsteemis orienteerumiseks on esimese sammuna hea läbi töötada kontrollküsimustik – see raamistab protsessi ja aitab selles orienteeruda. Kontrollküsimustikus on sada kakskümmend kolm küsimust, mis jagunevad kolmeks tasemeks. Märgise saamiseks peavad olema täidetud kõik esimese taseme kriteeriumid.
  • Rohelisel kontoril on nii prügisorteerimise juhend ja rohelise kontori meelespea. Need tasub koostada vastavalt teie tiimi eripäradele – kuigi üldiseid juhendeid leiab kõikjalt siis ei pruugi need vastata teie iseärasustele.
  • Ära hoia teadmisi endale! Rohelise kontori süsteemi rakendamine loob väärtust kui sellest teab kogu tiim. Edasi jõuab teave loomulikul teel ka külalisteni.
  • Suhtu kogu protsessi kui võimalusse, päriselt. See on lihte keskkonnajuhtimissüsteem, millega hinnata oma keskkonnajalajälge ja märkida arengukohad. Edasi saab liikuda juba täpsemate mõõtmiste ja meetmeteni.

Maailm muutub tormiliselt ja peame teadvustama oma rolli selles. Loodusel on eelarve nagu enamikel süsteemidel. Euroopa Rohelise kontori märgise taotlemine on lihtne esimene samm, et aimu saada kui suurt rolli mängime meie selle eelarve kasutamises.

 

Võta ühendust:

Jolanda Lipu
Milttoni jätkusuutlikkuse konsultant ja keskkonnaspetsialist

jolanda.lipu@miltton.com