fbpx

Toidu mõju kliimale – Miltton ja Eestimaa Looduse Fond alustasid globaalses suurprojektis koostööd 8 miljoni inimese söömisharjumuste muutmiseks

Eestimaa Looduse Fond valiti mõjuka looduskaitsefondi World Wide Fund for Nature ülemaailmsesse suurprojekti Eat4Change, et suurendada teadlikkust toitumisharjumuste keskkonnamõjust ja aidata kaasa jätkusuutlikumate söömisharjumuste levikule.

“93% eurooplastest näeb kliimamuutusi väga tõsise probleemina. Enamasti peetakse selle eest vastutavateks valitsusi ja ettevõtteid, eriti Põhjamaades. Vähesed mõistavad, et toiduainete tootmine on üks oluline kasvuhoonegaaside tekitajaid kogu maailmas ja elurikkuse vähenemise põhjustaja,“ avab kliimamuutuse ja toidutootmise seose tagamaid Eat4Change projektijuht Silja Kana Eestimaa Looduse Fondist. “Meie eesmärk on suurendada teadlikkust toitumisvalikute keskkonnamõjust, kaasata inimesi looduse ja seeläbi iseendi hüvanguks tegutsema ning lõpptulemusena muuta inimeste toitumist planeedisõbralikumaks”, selgitab Kana.

Toiduga seotud igapäevased valikud on keskkonna jaoks väga olulised. Näiteks loomse toidu tarbimine on keskkonnale iseäranis koormav, kusjuures praegu ületab liha söömine Euroopas jätkusuutliku tarbimise piire.

Projekti eesmärk on kaasa aidata sellele, et eurooplased, eriti just noored, suurendaksid taimse toidu osakaalu oma toidulaual, aidates kaasa eluolu jätkusuutlikule arengule ja kliimamuutuse pidurdamisele. Selline käitumise muutmine eeldab sügavamat arusaamist toitumisvalikute rollist elurikkuse vähenemise ja kliimamuutuste vastu võitlemisel.

Eat4Change on rahvusvaheline projekt, mis käivitati 2020. aastal Argentiinas, Austrias, Belgias, Brasiilias, Eestis, Kreekas, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Soomes ja Suurbritannias. Kõikidel sihtriikidel on omamoodi toidukultuurid, erinev keskkonnaprobleemide ulatus ja teadmiste tase. Neid riike ühendavad noored, kes tunnevad, et keskkonnakaitse ja võitlus kliimamuutuste vastu peaksid olema Euroopa Liidu peamised prioriteedid (50% noori, Eurobaromeetri kiiruuring 455: Euroopa noored). WWFi, ELFi, Milttoni ja teiste rahvusvaheliste partnerite peamine ülesanne on luua ülemaailmne kampaania, mis muudab sihtriikide inimesi teadlikumaks praegustest probleemidest ja aitab leida viisi, kuidas anda oma panus nende lahendamisse.

Eat4Change eesotsas on Maailma Looduse Fondi (World Wide Fund for Nature) Soome haru. Nelja aasta pikkust projekti rahastatakse Euroopa Liidu DEAR-programmist. Suurprojekti toetab konsultatsiooniettevõte Miltton.

“Söömine võib olla nauditav, aga kindlasti on see vältimatu tegevus, ilma milleta inimene eksisteerida ei saa. Seetõttu on söömine ka üks lihtsamaid viise kliimamuutuste mõju selgitamiseks – keegi meist ei saa hakkama söömata ja kõik oleme kliimamuutustest mõjutatud. Sellise mõōtmega rahvusvahelise kommunikatsiooniprojekti juhtimine viib meid, eestlasi, samale joonele suurte Euroopa riikidega. Meil on hea meel, et saame kaasa aidata muutustele, mis teevad maailma paremaks,“ ütleb Annika Arras, Milttoni partner ja tegevjuht Eestis.

Sügisel algava kampaania eesmärk on rõhutada, et enamikul inimestel on juba vahendid kõige kiiremate ja tõhusamate kliimameetmete rakendamiseks – on tõesti väga oluline, millise toidu miljonid eurooplased iga päev oma taldrikule valivad.

Vaata Eat4Change projekti kohta lisaks siit.