fbpx

kood/Jõhvi: tipptasemel rahvusvahelise programmeerimiskooli lansseerimine

ÜHISKONDLIK VÄLJAKUTSE

Tuleviku ettevõtlus on möödapääsmatult seotud tehnoloogiaga. Programmeerimine ja tehnoloogiaalased teadmised on muutumas sama tähtsaks kui kõik muud keeleoskused: nendest on saanud tööriist globaalses omavahelises suhtluses. OSKA prognoosi kohaselt on aga ainuüksi Eesti uute IKT-spetsialistide vajadus 2027. aasta perspektiivis kokku üle 18 000 inimese, samas kui tasemeõppe lõpetanutest liigub IKT-spetsialistidena tööturule alla poole vajaminevast – maksimaalselt 7350 lõpetajat.

TEADMISED/LÄHENEMINE

Sarnaseid probleeme on ka teistes riikides. On ka juba toimivaid lahendusi. Pea kümme aastat tagasi käivitati esimene iseõppimise metoodikat kasutav tasuta programmeerimiskool School42.
2020. aasta suvel asutati täiskasvanutele mõeldud programmeerimiskool kood/Jõhvi eesmärgiga tõsta Eesti elanikkonnas tehnoloogiaalaste oskuste osakaalu, olles samaaegselt parimaks viisiks teha praktiline IT-haridus kättesaadavaks kõigile.

MIS ME TEGIME

Jäänud oli veel mõni samm: tutvustada ideed, et kõnetada erasektori toetajaid, leida kooli käivitamiseks tiim ning meelitada Jõhvi esimene lend õppijaid. Siinkohal tuli appi Milttoni tiim, kes usub ja toetab kood/Jõhvi missiooni.

MIS SIIS JUHTUS

Faas 1: Põhisõnumite ja kooli väärtuspakkumise loomine – mis on kood/Jõhvi (tollal Jõhvi Tehnoloogiakool) ja mis muutuse see Eesti haridusmaastikule toob. Idee lansseerisime meedias tuntud tehnoloogiaettevõtjate ehk kooli asutajate kaudu, toetavaks tööriistaks oli ka kõikide asutajate ja olemasolevate toetajate sotsiaalmeedia. Lõime ka veebilehe idee tutvustamiseks ja huviliste kontaktide kogumiseks. Käivitatud uudiskiri oli samuti suunatud uute toetajate leidmisele, keda toetasime kommunikatsioonis. Taustal käis koolijuhtide värbamiskampaania.

Faas 2: Õppijatele suunatud põhisõnumite loomine, meediasuhete abil tähelepanu saavutamine ja õppijate kõnetamine nii Eestis, Lätis, Soomes kui ka rahvusvaheliselt. Seega koordineerisime kommunikatsioonitegevusi eesti, vene, läti, soome ja inglise keeles. Lõime uue brändi (kood/Jõhvi), veebilehe ja õppijatele suunatud turunduskampaania. Korraldasime kood/Jõhvi veebinare ja aitasime konverentsidel ja seminaridel kooli tutvustada (Elisa Tech Day, Latitude59, SA Kutsekoda jne). Jätkus erasektori toetajate leidmine networking ürituste kaudu.

TULEMUS

kood/Jõhvil on tänaseks üle 25 era- ja avaliku sektori partneri, kes aitavad alalisel tiimil tasuta programeerimisõppe unistust ellu viia.
Esimesel aastal kandideeris uudsesse õppesse 3300, kellest 215 alustasid koolipingis. Kandideerijate suur hulk ja üldsuse, sh erinevate omavalitsuste huvi uudse õppe vastu julgustab kood/Jõhvi vastuvõttu ja seega ka mõju aasta-aastalt suurendama.

Võta ühendust

Mari-Liis Kitter
mari-liis.kitter@miltton.com