fbpx

Wise’i ettevõtluskooli loomine ja arendamine

EESMÄRK JA OLUKORD ENNE

Aastal 2020 oli tööjõuturg tehnoloogia idufirmale keeruline, õhus oli küsimus, kuidas leida piisavalt spetsialiste, et toetada ettevõtte kasvu? Ülikoolidest ei tulnud peale piisavalt uut tööjõudu ja noorte seas polnud liiga populaarsed tehnoloogiatega seonduvad erialad. Värskelt ja vaikselt kogus ühiskonnas hoogu liikumine tuua tehnoloogiateemade juurde ka tüdrukuid.

Õhus olid küsimused:

  • Kuidas saab Wise aidata kaasa noorte huvile tehnoloogiliste erialade vastu, et toetada ka tuleviku tööjõu kasvu?
  • Kuidas me saame teha nii, et noored teaksid Wise’i ja seostaksid seda positiivsete võimalustega?
  • Kuidas saaksime andmeid, mida noored tuleviku tööandjalt ootavad ja mis on nende huvid edasi õppimisel?

MEIE LÄHENEMINE

Noorte ja ettevõtluse toetamine oli juba aastaid olnud Wise’i fookuses – 20 Under 20 (programm, kus valiti välja 20 alla 20 aastast noort ettevõtjat) Hüppelaua suvekooli toetamine, noorte häkatonide ja prototüüpimise töötubade korraldamine. Loomulik oli seda suunda laiendada.

Wise tahtis teha prototüüpimise töötoast noortele midagi sellist, mis toetab ka koolide ettevõtlusõpet. Otsustasime leida partneri, et koos toetada Eesti noorte ettevõtluse ja tehnoloogiaalast haridust ning kajastada kõike sellega seonduvat meedias, luues aktiivselt ise sisu. Tegime ka noorte seas uuringu, et saada võrdlemiseks iga-aastaseid andmeid, ühtlasi toetas see teema avamist ühiskonnast ning andis võimaluse luua huvitavat ja olulist meediasisu. Olime varasemalt taolist uuringut kontekstiväliselt korra proovinud ja saime nüüd seda täiendades ja korrates luua võrdlevat sisu.

TEOSTUS

Selleks, et suurendada Wise’i nähtavust noorte seas ja aidata kaasa ka probleemi lahendamisele, pani Wise 2021. aastal kokku tehnoloogia mooduli materjalid. Junior Achievement, mis toetab nii noorte ettevõtlusõpet kui õpetajaid, oli nõus seda omalt poolt jagama ja toetama. Tegemist oli eesti-, vene- ja ingliskeelsete õppematerjalidega, mis sisaldasid prototüüpimise töötubasid, tehnoloogilisi termineid seletavaid videosid, virtuaaltunde ja laiendatud koostööna viiteid ka Ükssarviku kooli videotele.
Eesmärk oli kindlasti teha nii, et me ei suurendaks õpetajate töökoormust, vaid aitaksime hoopis kaasa koormuse vähendamisele – seetõttu olid õpetajale iga tunni jaoks lihtsad materjalid, piisas, kui vaatad enne tundi korra peale.

Et materjale õpetajatele tutvustada, toetasime klienti lühiseminaride kokku leppimisel. Materjalid olid leitavad ja allalaetavad Opiq keskkonnas, hiljem ka Junior Achievement’i kodulehel peale lühikese ankeedi täitmist, mis andis aimu, kus koolis, mis õpetaja ja millisele klassile neid materjale kasutas.

Koostöös Junior Achievement’iga osales Wise nüüd ka õpilasfirmade ehitamise toetamisel, oli žüriis õpilasfirmade laadal, sai anda välja parima tiimitöö auhinna õpilasfirmade lõppkonkursil ja parima tehnoloogilise lahenduse auhinna õpilasfirmade laadal. Kirjutasime kliendile blogilugusid õpilasfirmade loojatest ja nende õpetajatest, kes olid kokku puutunud Wise’i tehnoloogiamooduli materjalidega. Samal ajal jooksis teise rauana tules ka 20 Under 20, mille finalistidest tegime samuti artikleid, siin tekkis ka kokkupuutepunkt, sest osad 20 Under 20 noored ettevõtjad olid läbinud koolis ka Wise’i tehnoloogiamooduli.

Lisaks saatis Junior Achievement välja uudiskirju majandus- ja ettevõtlusõpetajatele, tutvustades ka Wise’i tehnoloogiamoodulit ja edastas õpetajatele lisaküsimusi tagasiside saamiseks, kuid vastuste arv oli väga madal. Mõistsime, et õpetajatel on suur koormus ja neil pole aega meie küsimustele vastata, samas olid nad varmad vastama meile telefonikõnes.

Tahtsime aidata kaasa ka sotsiaalsele õiglusele – Wise’i eesmärk on võimaldada igaühele ligipääs teadmistele kuidas luua oma ettevõte. Nii sai Wise’i eesmärgiks ettevõtliku meelelaadi levikule kaasa aitamine.

Peale kaheaastast koostööd muutsime suunda. Meile sai selgeks probleem majandus- ja ettevõtlusõpetajatega – enamasti on tegemist mõne muu aine õpetajaga, kes ühtlasi on võtnud kohustuse õpetada ka seda tundi. Õpetajad vahetuvad kiirelt ning neid on seetõttu ka väga keeruline hoida e-uudiskirja saajate nimekirjas või üldse nendeni jõuda, et Wise’i materjale tutvustada. Seega said õpetajad filtriks Wise’i ja õpilaste vahel.

Tahtsime aidata kaasa ka sotsiaalsele õiglusele – Wise’i eesmärk on võimaldada igaühele ligipääs teadmistele kuidas luua oma ettevõte. Nii sai Wise’i eesmärgiks ettevõtliku meelelaadi levikule kaasa aitamine.

2022. aastal muutsime materjalide nime ja Wise tegi need kõigile avalikuks. Wise’i domeeni alla tekkis veebileht Wi.se/kool ja ettevõtmine kannab nüüd nime Wise’i ettevõtluskool. Aitasime kliendil teha veebi esilehele lühikese videol, kus noor Wise’i töötaja tutvustab materjale. Need saab lehel alla laadida igaüks, lisades oma e-posti aadressi ja õppeasutuse. Nii saime koguda ka andmeid.
Aitasime kliendil uuendada materjalide välimust ja sisu, tehes need veel kergemaks ja tabavamaks. Lisasime turundusplaani loomise ülesande ning võimaluse, et peale materjalide läbitöötamist võib kool kutsuda pitch’imisele ehk oma töö esitlemisele Wise’i mentori, kes annab noortele tagasisidet. Mõned koolid korraldasid oma esitluste tunni ka Wise’i kontoris. Võimalus saada tagasisidet otse tehnoloogiamaailmas võeti koolide poolt soojalt vastu ja õpilastele mõjus mentoriga suhtlus inspireerivalt.

2023. aastal alustasime koostööd värskete riigigümnaasiumitega, aitasime kliendil suhelda koolidega ja tutvustada materjale. Pelgulinna Riigigümnaasium ja Mustamäe Riigigümnaasium võtsid materjalid kohe kasutusse. Mõlemas koolis on 10 paralleeli, mille õpilastel oli ühe kursuse raames võimalus valida ka ettevõtlusõpe, mistõttu on Wise’i ettevõtluskooli materjalide potentsiaal lai.
2024. aasta märtsis toimus Mustamäe Riigigümnaasiumis ettevõtluspäev, kus 350 noort koondusid arendama äriideid, hiljem toimus ka pitchimine, mille tagasisidestajateks olid Wise’i mentorid. Pelgulinna RIigigümnaasium kasutas materjale “Startup ettevõtluse” kursuse raames, nii sügis- kui ka kevadsemestril 2023/24.

Viimased kolm aastat oleme igal aastal teinud koostöös uuringufirmaga sissevaate, mida noored tuleviku tööandjalt ootavad, mida nad töö juures oluliseks peavad ja kuivõrd suure tõenäosusega lähevad nad õppima tehnoloogiaga seonduvaid erialasid või soovivad tegeleda ettevõtlusega.

Kõige sellel vältel oleme kirjutanud ka arvamuslugusid ja leidnud viise, kuidas Wise saab rääkida ettevõtete olulisusest noorte ettevõtliku meelelaadi arendamisel.

TULEMUS

Tänaseks on Wise’i ettevõtluskooli materjalid paljudele koolidele teada, ka on kasvanud Wise’i tuntus noorte seas tänu positiivsele kogemusele just nende samade materjalidega, aga ka tänu iga-aastasele uuringule.

2021

2022

2023

 

VÕTA ÜHENDUST

Mari-Liis Kitter
Kasvuettevõtete tiimijuht, partner