fbpx

Väärtuste loomine ja juurutamine globaalses startupis Eurora Solutions

VÄLJAKUTSE

Piiriülest kaubandust lihtsustav maksu- ja tollitehnoloogia iduettevõte Eurora Solutions vajas järgneva kahe aasta kiire kasvu kindlustamiseks globaalse kommunikatsiooni, turunduse ja tööandja brändingu nurgakivide raamistamist ning tegevuskava. Kiire kasvu kõrval oli Eurora väljakutseks ka ettevõttes tegutsevate professionaalide eriilmeline taust – Eurorasse oli tulnud inimesi nii IT-maailmast kui muudest valdkondadest, nii era- kui avalikust sektorist, Eestist ja välismaalt, iduettevõtetest ja korporatsioonidest.

KOOSTÖÖ EESMÄRK

Koostöö alguses jõudsime ühise arusaamani, et kõige olulisem on alustada Eurora DNA alustalade – väärtuste – kokku leppimisest, sõnastamisest ja inimesteni viimisest. Seda eesmärgiga, et Eurora kultuur ja väärtused liidaksid inimesi, pakuksid väljakutsete rohkel ajal toetavat tagalat ja tõmbaks enda ümber sarnaste vaadetega uusi talente.

MIS ME TEGIME

I ETAPP

  • Virtuaalsed fookusgrupid tippjuhtide ja tiimiliikmetega, et saada tunnetus ja koguda sisendit Eurora sisemisest kultuurist.
  • Koosloome töötoad Eurora juhttiimiga, mille käigus sõnastasime fookusgruppidest saadud sisendi põhjal Eurora väärtuste komplekti.
  • Väärtuste „esimene lugemine“ ja valideerimine suvepäevadel, kus kogu Eurora tööpere tutvus esmakordselt väärtuste sõnastustega ja mõtestas nende käitumuslikku tähendust Eurora igapäevaelus.
  • Lõplik väärtuste kinnitamine juhttiimiga.

II ETAPP

  • Virtuaalse töötoa formaadi väljatöötamine, mille käigus said tiimijuhid oma tiimiga väärtused lahti mõtestada – fookuses olid väärtuspõhised käitumised ja inimese igapäevakogemus Euroras. Töötoa oluline osa oli ka leppida kokku tiimisisesed koostöötavad.
  • Ideepanga loomine Eurora kultuuri edendamiseks, väärtuste elluviimiseks ja nähtavaks muutmiseks.

TULEMUS

  • Kompaktselt sõnastatud väärtused, mis kirjeldavad ettevõtte kultuuri, kannavad selgeid ootuseid ettevõttes töötavate inimeste käitumisele ja on osa nii majasisesest kui -välisest kommunikatsioonist.
  • Väärtuste töötoa virtuaalne formaat ja lihtne juhis tiimijuhtidele. Töötasime välja ajaefektiivse virtuaalse töötoa formaadi ja selge läbiviimise juhise, millele tuginedes toimus Eurora tiimijuhtide eestvedamisel 32 töötuba (ühes grupis osales 5–6 inimest). Kokku osales töötubades 90% Eurora inimestest. Kõrge osalusprotsent töötubades võimaldas tekkida ühisel arusaamal Eurora kultuurist üle ettevõtte ja kasvatas mitmeid väärtuste saadikuid.
  • Töötubadest saadud sisend võimaldas teha nii kvalitatiivset kui kvantitiivset analüüsi, mille tulemusel kaardistati organisatsiooni kõige olulisemad arengukohad ja fookused aastaks 2023.

Võta ühendust:

Eva-Maria Kangro
Psühholoog, muutustenõustaja, partner
eva-maria.kangro@miltton.com
Mari-Liis Kitter
Kasvuettevõtete tiimijuht, partner
mari-liis.kitter@miltton.com
Khris-Marii Palksaar
Psühholoog, konsultant
khris-marii.palksaar@miltton.com