fbpx

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu taasavamine

Eesmärk

Ettevalmistused uuenenud nime, hoone ja püsiekspositsiooniga Vabamuavamiseks algasid kevadel 2018. Avamise eel seisnes töö peamiselt põhisõnumite ning kommunikatsioonistrateegia ja -plaani väljatöötamises, vahetult enne avamist ja avamisürituse ajal meediasuhete korraldamises.

Väljakutse

Kuna ca poolteist aastat enne renoveerimistöid põhjustas muuseumi uuenemine ja eriti nime kaasajastamine osaliselt pahameelt, sh eelkõige represseeritud inimeste seas, tuli avamise eel läbi mõelda nii põhisõnumid kui ka avamise strateegia, et pahameele kordumist vältida.

Meie lähenemine

Milttoni kommunikatsiooninõustamise tiim aitas välja töötada nii kommunikatsiooniplaani kui ka põhisõnumeid. Strateegia riskide maandamiseks oli oluline osa kommunikatsiooniplaanist. Lisaks sõnumiloomele ja meediasuhete korraldamisele aitasime avamisüritust planeerida, haldasime Vabamusotsiaalmeediakanaleid ja nõustasime turunduskampaaniat. Pärast avamist jätkus töö meediasuhetega, sedapuhku eelkõige näituse arvustustega.

Tulemus

Avamisüritust väisas umbkaudu tuhat inimest, kohale tulid suuremad meediakanalid, avamist ja uut püsiekspositsiooni kajastasid olulisemad meediaväljaanded – seda vaatamata sellele, et uus püsiekspositsioon avati südasuvel erakordselt ilusa suveilmaga. Pärast avamist avaldati mitmeid arvustusi ja ülevaateid uuenenud näitusest. Oluline on see, et strateegiliselt läbimõeldud püsiekspositsiooni tutvustamine nii ajakirjanikele kui ka olulisematele sihtrühmadele (nt represseeritutele) ametliku avamise eel hoidis ära uue pahameele laine.

Võta ühendust:


newnordics@miltton.com