fbpx

Kommunikatsioonistrateegia – miks on see vajalik ja kuidas seda luua?

Kommunikatsioonistrateegia aitab ettevõttel või organisatsioonil avalikkusega mõtestatult suhelda ning juhatab nii mõnegi seni peidetud olulise loo jutustamiseni, mis omakorda kajastub ettevõtte kuvandis ja majandustulemustes.

Milleks kommunikatsioonistrateegia?

Kõige lihtsamalt ja lühemalt öeldes on kommunikatsioonistrateegiat vaja kõigil ettevõtetel ja organisatsioonidel, kelle kliendid on inimesed. Kui sa toodad midagi, mida inimestel vaja läheb, või pakud mingit tarvilikku teenust, on sinu avalik kuvand ka äritegevuse jaoks oluline.

Kommunikatsioonistrateegia tegeleb küsimustega, millist väärtust ettevõte või organisatsioon ühiskonnas loob, mis on tema lugu ning keda ja milliste sõnumitega on võimalik kõnetada.

Mis on see oluline ja huvitav, mis meid defineerib ja mida samal ajal oleks põnev ning kasulik ka laiemal avalikkusel teada? Kes on meie kõneisikud, kas neile meeldib nende roll ja nad sobivad sellesse? Millist abi oleks neile vaja oma rolli kujundamisel või oskuste lihvimisel?

Kommunikatsioonistrateegia loomine

Alustame tavaliselt kommunikatsioonistrateegia loomist olukorra kaardistamisega, kus analüüsime meediakajastusi ja teeme intervjuusid olulisemate ettevõttega seotud osapooltega. Sel viisil joonistub pilt, milline on ettevõtte või organisatsiooni praegune kuvand, mida on avalikus suhtluses seni tehtud hästi ning mida saab teha paremini. See on hea pinnas edasiminekuks, sõnumite kujundamiseks ja loo jutustamiseks.

Milttonis valminud kommunikatsioonistrateegia sisaldab reeglina ettevõtte lühikest lugu, sihtgruppide kirjeldust, sõnumeid igale sihtgrupile, kõneisikute kaardistust, soovitusi esimesteks taktikalisteks sammudeks ning veel mitmeid vajalikke detaile edukaks suhtlemiseks avalikkusega. Paneme üheskoos paika, kuidas kõnetada näiteks uusi potentsiaalseid kliente, noori talente või kriitilisi konkurente. See pole lihtsalt suuresõnaline hulk tähemärke, vaid igapäevatöös praktiliselt kasutatav tööriist.

Mõju on suur

Olles teinud kommunikatsioonistrateegiaid päris paljudele ettevõtetele, avaliku sektori asutustele ja organisatsioonidele, näeme selle mitmekülgset kasu kogu organisatsiooni jaoks, mis ulatub kaugemale suhtlusest avalikkusega.

Strateegialoome protsessis võetakse juppideks lahti nii välis- kui sisekommunikatsioon, samuti tööandjakuvand. Sageli vaadatakse värske pilguga peale ka mõnele ärieesmärgile, selle laiemale tähendusele nii ettevõtte kui ühiskonna jaoks.

Kommunikatsioonistrateegia peab käima ühte jalga äristrateegiaga ja selle loomisesse tuleb aktiivselt kaasata organisatsiooni võtmeisikud. Strateegia loomise protsessis, aruteludes ja vaidlustes jõuavad juhid ja võtmeisikud sageli rohkem ühele lehele, avaneda võivad organisatsiooni tegevuse uued tahud ning paljudele asjadele hakatakse vaatama uue pilguga.

Hästi tehtud kommunikatsioonistrateegia juhatab hästi jutustatud lugudeni ettevõttest, mis omakorda kajastuvad selle ettevõtte kuvandis ja majandustulemustes. Seega on kommunikatsioonistrateegia loomine igal juhul kasulik, tegelikult lausa hädavajalik.

Kui sul tekkis huvi kommunikatsioonistrateegia loomise vastu, küsi meie käest lisa.

Võta ühendust

Kristi Malmberg
Strateeg-konsultant
kristi.malmberg@miltton.com