fbpx

Indulgentside ostmine läbi rohepesu teeb murelikuks

“Liiga tihti näen reklaamikampaaniates loosungeid, mis ei ühti ettevõtte väärtustega, või sümboleid, mis on vastuolus esitatava sõnumiga,” sõnas Miltton New Nordicsi partner ja Passwordi esineja Annika Arras. Teda teeb murelikuks indulgentside ostmine läbi rohepesu ja silmakirjaliku hoolivusturunduse trend.

Mida tähendab Sinu jaoks responsible marketing?

Olen vastutustundliku ettevõtluste temaatikaga tegelenud süvendatult viimased kolm aastat, aga selline termin nagu ’vastutustundlik turundus’ pole minu teadvusesse kinnistunud. Seda põhjusel, et vastutustundlikus ettevõtluses ei saa ettevõtte turunduslikke eesmärke eraldada ärilistest. Ettevõte kas püüdleb suurema vastutustundlikkuse poole või siis mitte. Kui ettevõtte missiooniks on pakkuda oma tegevusega mingil moel lisaväärtust ühiskonnale, siis turundus peab kandma sama eesmärki. Kui see pole nii, pole tegemist vastutustundliku ettevõttega ja vastutustundlikust turundusest kui sellisest pole mõtet rääkidagi.

Kuidas sellele ise igapäevases turunduses tähelepanu pöörad?

Ma küsin nii enda kui oma klientide käest, miks me teeme seda, mida teeme, ja mis on meie tegevuse mõju. Olles juhiks ja ettevõtjaks arenenud koolkonnas, mis peab tänini kõige olulisemaks omanikutulu teenimist, pean oluliseks rõhutada, et see ei kao kuhugi, aga kasumi teenimise kõrvale on ühiskonna arenedes tekkinud lisamõõde, millele tuleb samaväärselt tähelepanu pöörata.

Ettevõtted ja organisatsioonid ei peaks keskenduma ainult majandusnäitajatele, vaid peavad teadvustama ka oma mõju ümbritsevale – keskkonnale ja ühiskonnale. Kusjuures oma tegevuse positiivse ja negatiivse, otsese ja kaudse ning kavatsetud ja tahtmatu mõju hindamine on tugevas seoses kasumi teenimisega, sest see kõik on tõlgitav finantskeelde. Lihtsustatud näide – kui toodad keskkonda saastavalt, ei investeeri jätkusuutlikesse lahendustesse, siis sinu ettevõtte väärtused ei vasta enam tööturu ja tarbijate ootustele ning varem või hiljem hakkab kuskilt kärisema, mis väljendub ka kasuminumbrites.

Eelnev arutlus ongi see, kuidas ma igapäevases turunduses vastutustundlikkusele tähelepanu pööran. Ma suunan nii ennast kui neid, kellele nõu annan, hindama oma tegevuse mõju enne, kui oma turundustegevusi ja -sõnumeid vormima hakatakse.

Liiga tihti näen reklaamikampaaniates loosungeid, mis ei ühti ettevõtte väärtustega või sümboleid, mis on vastuolus esitatava sõnumiga. Indulgentside ostmine läbi rohepesu või silmakirjaliku hoolivusturunduse on trend, mille levikule vaatan murelikkusega. Need on hetked, kus tahaks turundajale otsa vaadata ja küsida, miks sa seda teed? Ei piisa ainult headest kavatsustest, ilukeelelisest loovtekstist ja juhatuse koosolekul saadud kiitusest kui müügieesmärk on saavutatud. Turundus peab olema mõtestatud, kooskõlas ettevõtte ärieesmärkidega ning looma ka ühiskondlikku positiivset mõju.

Kellele ja miks Sinu arvates responsible marketing oluline on?

Tulenevalt oma vastusest esimesele küsimusele, on sellele keeruline vastata. Miks üldse vastutustundlik käitumine oluline on? Igaüks võiks sellele ise vastuse leida.

Millisele turunduse valdkonnale plaanid 2020. aastal rohkem rahalisi vahendeid panustada?

Miltton New Nordicsi tiim plaanib sel aastal jätkata süvendatult ühiskondlike arengute ja ootuste uurimist ja analüüsi. Eesti kontekstis on meie fookuses kindlasti põhjamaise väärtuspõhise juhtimiskultuuri ja vastutustundliku ettevõtluse arendamine. Soovime oma klientidele pakkuda parimat sisendit, et neil oleks kindlustunnet vastu võtta tähendusrikkaid ja muutust loovaid juhtimisotsuseid.

Et anda parimat nõu oma klientidele, peame ise olema alati tippvormis, mõistmaks nii kohalikke kui globaalseid muutusi. Sellest tulenevalt on ka meie parim turundustööriist meie inimesed ja nõu, mida oma klientidele anname. Nii et meie rahalised vahendid lähevad jätkuvalt uuringutesse ja oma inimeste arendamisse.

Annika Arras, Miltton New Nordics tegevjuht ja partner

Võta ühendust:

Annika Arras
Miltton New Nordics tegevjuht ja partner
+372 5276839
annika.arras(at)miltton.com