fbpx

Ettevõte, kohane koroonaga targalt!

Koroonaviirus on vaid mõne nädalaga ettevõtete tegevusplaanid pea peale pööranud, mis nõuab kiiret äristrateegiate ümberplaneerimist.

Nõustamisettevõte Miltton New Nordics pakub erakordsetes tingimustes tegutsemiseks ja hakkama saamiseks strateegiate ning taktikaliste tegevusplaanide olukorrale kohandamist. Meie kogenud konsultantide nõuanded ja teadmised on kättesaadavad kaasaegsete e-kanalite vahendusel, kui füüsiliselt kokku pole võimalik saada. Ühtki ebaadekvaatset muret ja küsimust praeguses määramatuses ei ole. Kui vajate neil teemadel nõu ja abi, võtke ühendust Miltton New Nordicsi konsultantidega

Mida konkreetsemalt pakume?

Välkplaneerimine juhtidele

Koroonaviirus tekitab ebakindlust igas inimeses ja igal juhtimistasandil. Igapäevatöös avaldub viiruse mõju sündmuste tühistamiste, kohtumiste ja projektide edasilükkamise ning sisemiste mõttevahetuste kaudu: inimesed üritavad praegu aru saada, kas nende tööandja reageerib üle või hoopis pisendab viiruse mõju liialt. Psühholoogilise turvatunde loomine määramatuse perioodil on võtmeküsimuseks – sisekommunikatsioonis olgu esikohal empaatia – muresid ei tohi pisendada, inimesi tuleb kuulata ning infoedastus peab olema läbipaistev.

Eestvedajad otsivad seetõttu tasakaalustatud infot, uusi strateegiaid ja meetodeid töö korraldamiseks. Peab arvestama asjaoluga, et terviseküsimusest võib alata ettevõtte sisekultuuri muutus. Muutus põhineb järgmistel faktoritel:

  • Virtuaalne koostöö ja juhtimine. Karantiini tingimustes võib tekkida vajadus kiiresti arendada võimalusi virtuaalseks koostööks ja juhtimiseks. Saame teie töötajaid toetada virtuaalsete tööviiside valdamisel, olgu selleks veebis müügikohtumiste korraldamine, virtuaalne usalduse juhtimine ning loomine või täismahus interaktiivsete virtuaalsete töötubade läbiviimine.
  • Kes on esmatähtsad inimesed. Kui ebakindlus suureneb, kasvab ka vajadus määratleda meie kõige olulisemad sidusrühmad ja neile suunatud sõnum. Kuidas kommunikatsiooni abil ära hoida võimalik mainekriis? Kuidas võtta arvesse nii välist kui ka sisemist vaadet ja hinnangut?
  • Kriisisuhtluse võimalused. Mis saab siis, kui halb muutub halvemaks? Mis võib teie organisatsioonis tekitada kriisi seoses viiruse levikuga? Kas sobivad protsessid ja vastutus on paigas?
  • Euroopa Liidu ja USA kohalolek. Meie meeskonnad Brüsselis ja Washingtonis on valmis ettevõtteid mitmel viisil toetama, kui on vaja läbi viia projekte või osaleda sündmustel Euroopas ja USA-s. Lisaks kohapealsele operatiivabile saavad meie kogenumad nõustajad esindada teid sidusrühmade üritustel ja esinemistel, kus füüsiline kohalolek lisab väärtust ja mõju ning pakkuda Euroopa Liidu põhist ärinõustamist, et kohaneda muutunud oludega. Samuti jälgime operatiivselt poliitilist reageerimist kriisile ja raporteerime klientidele.
  • Investorsuhted. Millised äritavad on sobilikud viiruse leviku ajal? Kui läbipaistev võiks ja peaks äriliselt olema? Aitame neile küsimustele vastuseid leida ning selgitame, kuidas arvestada epideemiaga teabevahetuses ja investoritele suunatud üritustel. Teeme stressitesti avalikule mainele seoses ärilikviidsuse kõikumisega.
  • Poliitiline riskianalüüs. Kuidas mõjutab koroonaviirus poliitilist olukorda, juhtimisotsuseid ja õigusruumi? Kuidas see mõjutab valitsuste otsuseid ja prioriteete? Kui suur on oht, et viirus mõjutab teisi riikliku tasandi otsustusprotsesse ja eelarveid?
  • Turundus, üritused ja müük. Ettevaatusabinõuna tühistatakse messid, tarbija- ja B2B-üritused. Millised alternatiivsed strateegiad on olemas turunduse ja müügi mõju loomiseks? Milliseid uusi vahendeid võiks kasutada või hoopis ise luua äri tutvustamiseks, võrgustike loomiseks ja müügi suurendamiseks?

Stsenaariumite töötoad

Miltton Grupi ettevõte Nordic West Office pakub ettevõtete vajadustele kohandatud töötubasid, kus juhid ja võtmetöötajad omandavad stsenaariumite ja stressitestide oskusteabe, mis annavad oskuse võimalikke arenguid prognoosida ja ettevõtte käitumist planeerida. Osalejad saavad oskused ja teadmised kuidas läbi tulla käimasolevast kriisist, kui ka planeerida kriisijärgseid tegevusi. Töötoas tutvustab Nordic West Office nakkusepideemiate (iseäranis koroonaviiruse) uusimaid arenguid ja prognoose globaalses vaates, selle võimalikku mõju majandusele ning meetmeid, mida iga ettevõte saab ja peaks ette võtma, et olla valmis kõikide stsenaariumite korral.

Mis saab majanduses edasi?

Ennustamine on tänamatu töö, aga sellegipoolest peavad ettevõtted aktiivselt kaardistama tulevikustsenaariume, et mõista praeguste arengute mõju ettevõttele ja majandusharule ning neiks ka valmis olla. Kogemus näitab, et kõige tulemuslikum on valmistumisel eri stsenaariumite analüüsimine.

Koroonaviiruse mõjude prognoosimisel näevad maailma majandusjuhid kolme võimalikku stsenaariumi:

V-kujuline arengukõver

V-kujulise stsenaariumi puhul järgneb majanduse kiirele pidurdusteekonnale pea sama kiire taastumine. Harvard Business Review analüüsi põhjal on ajalooliselt peaaegu kõik viiruste põhjustatud majanduslangused läinud V-stsenaariumi järgi. Enamik tippjuhtidest loodab, et V-kõver kordub ka seekord. See tähendaks, et maailmamajandus sel kevadel kiratseb, kuid suvest jätkub tugev kasv.

U-kujuline arengukõver

Majanduse taastumine kulgeb konarlikumalt, kuna tootmis- ja tarneahelaid on nii palju häiritud, et nende taastamine võtab oodatust rohkem aega. Paljud ettevõtted on võib-olla juba uued tootmiskohad ja tarneahelad üles ehitanud, kuid nende efektiivseks muutumine võtab samuti aega. Selle stsenaariumi korral kestaks majanduslangus tänavuse aasta lõpuni ja maailmamajandus näeks kasvu alles 2021. aastal.

L-kujuline arengukõver

Probleemid jäävad püsivateks. Majandust tabab krahh ja langus jätkub pikka aega. Ainuüksi koroonaviirusest ei piisa L-stsenaariumi põhjustamiseks, kuid muud tegurid, näiteks majanduse aeglustumine Hiinas, Euroopa pagulaskriis ja uued kaubandussõjad, võivad epideemiaga kokku langeda ja kombineerida halvima stsenaariumi.

Praegu näib, et V-kujuline arengukõver on kolmest variandist kõige tõenäolisem. Mis tähendab, et kõigil ettevõtetel peaks olema valmis plaan sise- ja väliskommunikatsiooniks majanduslanguse puhuks ja valmisolek uuteks töömeetoditeks (kaugtöö, kui seda on võimalik) ning tarneahela katkestusteks. Lisaks peaks igal ettevõttel olema ka plaan B ja C majanduslanguse süvenemise puhuks.

Võta ühendust:

Miltton New Nordics
newnordics@miltton.com
+372 664 0660