Teenused

Korporatiivmaine ja -kommunikatsioon

Muutuste juhtimine / Sisekommunikatsioon / Vastutustundlik ettevõtlus (CSR)
Kriisikommunikatsioon / Meediasuhted / Mainekujundus / Ühiskondlik dialoog / Meediatreeningud

Sinu ettevõtte või organisatsiooni maine on vara, mille eest tuleb hoolt kanda 24/7. Maine ehitamine algab asutamisega samal päeval. Me aitame luua ja hoida mainet nii organisatsiooni sees kui väljas; korraldame igapäevast maine juhtimist meedias; ehitame ja hoiame suhet ühiskonna ning oluliste osapooltega; aitame parandada mainet pärast kriisi ning ehitame kõneisikute ja/või tegevjuhtide reputatsiooni.

Valitsussuhted ja avalik dialoog

Valitsussuhted / Kogukondlikud suhted / Poliitikate monitooring / Regulatsioonid / Arvamuse kujundamine / Kohtuvaidluste avalik kommunikatsioon / Euroopa Liidu suhted / Valitsussuhted Brüsselis


Ärikeskkond on mõjutatud poliitilistest otsustest ja avalike suhete eesmärk on neid mõjutada. Organisatsioonid, kes soovivad, et nende arvamusega arvestataks, peavad otsustajatega suhtlema efektiivselt ja järjepidevalt ning omama dialoogi kogukondadega.Tänu meie partnerite varasemale poliitilisele kogemusele oleme Eestis kõige mõjusamat kontaktivõrgustikku omav meeskond ning oma Brüsseli büroo abiga suudame pakkuda tulemuslikku teenust ka Euroopa Liidu tasandil. Meie teenuste pagasis on poliitilise otsustusprotsessi pidev monitoorimine ning oma klientide huvide esindamine selles. Pakume tuge ELi seadusandlusest kohalike tõlgendusteni ja siseriikliku seadusandluse kõikidel tasanditel: kohalikul, regionaalsel ja riiklikul.

Finantskommunikatsioon

Investorsuhted / Finatsraportid / Tehingud

Tehingud nagu ühinemised, börsile minekud või kapitali kaasamised on alati kõrgendatud avaliku tähelepanu ning meediahuvi all. Aktsionäride/osanike väärtuse kasv algab heast kommunikatsioonist.Me aitame teil selgitada oma lugu, ehitame kommunikatsioonimudeli ning loome suheteid võtmeisikutega – investorid, analüütikud, regulaatorid ja meedia. Me teame kuidas koostada selgelt arusaadavaid raporteid ning kuidas selgitada keerulisi numbreid lihtsalt.

Turunduskommunikatsioon

Kommunikatsiooni strateegiad / Sisuturundus / Sõnumite seadmine / Bränding / Brändide avalikustamise üritused Me ei tee reklaame, meie tööks on luua väärtust, mis tekitaks soovitud tähelepanu. Me usume, et just see on turunduskommunikatsiooni alus ning loodud väärtust saab paljundada igasse võimalikku meediakanalisse. Me soovime olla teie analüütiliseks ja kriitiliseks koostööparteriks enne, kui asute ostma meedia- või teisi traditsioonilisi turundusteenuseid oma brändi nähtavuse tõstmiseks.


Uutele turgudele sisenemine Põhjamaades

Uuele turule sisenedes ei tohiks midagi eeldada, kõik tuleb üle kontrollida. Kui teie äri on täna mõnes Balti riigis ja soovite siseneda mõnele teisele Põhjamaa riigi turule või ka vastupidi, siis oleme me sobivaks partneriks turule sisenemise strateegia loomisel.


Me anname nõu, et teha selgeks äritegevuse kulud, määratleda siht- ja sidusgrupid, mõista kohalikku ärikultuuri, ühiskondlikke väärtusi jpm.