fbpx
november 30, 2020

Education Upgrade Hack 2020

Eesmärk

Startup Estonia ning Haridus- ja Noorteamet soovisid ellu kutsuda haridushäkatoni, et leida uuenduslikke jätkusuutlikke ideid, mis aitaksid muuta haridusmaailma paremaks ja pakuksid innovatiivseid lahendusi igapäevatöö lihtsustamiseks. Ideid, mis on piisavalt elujõulised, et nendest saaks ühe nädalavahetuse jooksul prototüübid. Sündmuse eesmärk oli leida distantsõpet toetavaid ja Eesti kontekstiga haakuvaid, kuid siiski ka mujale laiendatavaid, lahendusi. Korraldustiimi tähtsaimaks eesmärgiks oli siduda üritus üheks tervikuks, mille tulemusel saaksid erinevas arengujärgus ideed maksimaalselt areneda. Nii sündmuse ellukutsujate kui korraldajate jaoks oli oluline, et meeskonnad tegeleksid oma tootega edasi, olenemata sellest, kuidas nendel antud häkatonil läks.

Väljakutse

Kuna innovatsioon ei teki pelgalt inimeste motiveerimisest, vaid koos keskkonnaga, kus ideed saavad sündida ja areneda, on tavalise häkatoni korraldus tugevalt rajatud sellele, et nii osalejad kui valitud mentorid on häkatoni vältel füüsiliselt ühes asukohas, kus toimub pidev suhtlus ja koostöö. Education Upgrade Hack 2020 pidi aga ajastule omaselt kohanduma ümber virtuaalseks ja kontaktivabaks ürituseks, kus on kaetud samad vajadused, kuid distantsilt. Virtuaalse häkatoni formaat pani meie tiimi olukorda, kus ükski lahendus polnud varasemalt läbi testitud ja nõudis seetõttu pidevat ümberkohandumist. Samuti tuli kommunikatsioonis arvestada nii eesti- kui ingliskeelsete osalejatega.

Meie lähenemine

Püüdsime koostöös meie virtuaalürituste tiimiga korraldada haridushäkatoni ava- ja lõpuürituse professionaalses võtmes, mis mõjuks formaalselt, aga laseks samas ka häkatonist osavõtjatel olla pildis ja esitleda oma ideid ilma liigse keerukuseta. Selleks korraldasime Zoomi-põhise ülekande, mille keskmes kerkis Milttoni kontoriruumidesse täisproduktsiooniga pop-up stuudio. Miltton Sisu tiimi toel kujunes välja nii ettevõtluse, tehnoloogia, (teenuse)disaini kui haridusalastest ekspertidest koosnev mentorite rivi, kes olid terve nädalavahetuse jooksul, olenemata kellaajast, häkkijatele nõuga toeks. Kõik tegevused osalejate jaoks olid üle videosilla, soovijatele võimaldasime koostöötamise ruume Workland Maakris. Häkkimisperioodi vältel toimus kogu infovahetus Eventornado platvormil ja viisime häkkijaid Zoomi vahendusel regulaarselt mentoritega ka videopildis kokku.

Tulemused

Oma idee registreeris Education Upgrade Hackile 36 tiimi, kelle hulgast sõelusime välja 30 säravamat ja ambitsioonikamat häkatonil osalemiseks. Häkatonile sisenes 23 tiimi, kellest nädalavahetuse lõpuks esitles oma ideedest kujunenud prototüüpe 21 tiimi, mida häkatoni kontekstis võib lugeda kõrgeks ellujäämisprotsendiks. Igas tiimis oli keskmiselt viis liiget (esialgu registreerus kokku 154 inimest) ja suur osa nendest asusid Tallinnas, aga ka Tartus, teistes väiksemates Eesti linnades, Riias ja mujal välismaal. Meeskondade seas oli nii õpetajaid, teisi hariduseksperte, äriarendajaid, programmeerijaid kui ka disainereid. Kõikide osalejate jaoks toimus üritus – nagu ajastule kohane – virtuaalselt. Mentorite ja žürii rivistusse kuulus eksperte äriedenduse, hariduse, teenusedisaini ja arenduse vallast. Välja jagati üheksa auhinda, sh 9000 euro ulatuses rahalisi preemiaid, otsepääse Ajujahi 100 parema hulka ja järelmentorluse programm, et innustada meeskondi idee ja prototüübiga jätkama pärast toimunud üritust. Ideede elujõulisust ja potentsiaali näitab ka see, et Ajujahi TOP100 hulka pääses lisaks ühele auhinnasaajale veel neli tiimi ning TOP30-sse jõudis neist koguni kolm.

Video autor: Rain Hansen

veebruar 12, 2020

Eesti suurim äriideede konkurss „Ajujaht“

Mida teeme

Milttoni korraldada on Ajujahi konkursi kogu kommunikatsioon, turundus ja sponsorsuhted. Iga hooaeg algab mahuka üleriigilise ideekorje kampaaniaga ja lõpeb Ajujahi telesaatega, mida vaatab igal aastal neljandik Eesti inimestest. Meie ülesandeks on eraldi eesmärgistada iga konkursi etapi kommunikatsioonitegevused ning seejärel nende elluviimine.

Meie lähenemine

Ajujahi turunduse ja kommunikatsiooniga alustades tegime restardi kõigele, mis seni tehtud: töötasime välja uue visuaalse keele, uue veebilehe, panime paika konkursi sõnumid, sihtgrupid ja valisime kanalid. Sellest ajast saati oleme läbi mahuka kommunikatsiooni- ja turundustöö. Haldame igapäevaselt Ajujahi sotsiaalmeediakanaleid, kirjutame artikleid, loome ja saadame välja uudiskirja, pakume teemanurki välja ajakirjandusele ja turundametelesaadet. Lisaks töötame välja erinevaid sisuturunduslikkeja uudisväärtuslikke loovlahendusi Ajujahi sponsoritele, mis seob neid avalikkuse ja konkursi jälgijate silmis Ajujahi konkursi ja alustava ettevõtlusega.

Tulemus

Meie töö tulemusena esitatakse Ajujahile igal aastal üle 300 äriidee ja konkursi sponsoritega on liitunud mitmed Eesti tuntud suurettevõtted, kes on jätkanud toetamist ka hiljem. Ajujaht on avalikkuse silmis tuntud ja usaldusväärne bränd ja konkurss, mis on muutunud startup-maailmas omaette kvaliteedimärgiks neile, kes seal osalenud.

juuni 12, 2018

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu taasavamine

Eesmärk

Ettevalmistused uuenenud nime, hoone ja püsiekspositsiooniga Vabamuavamiseks algasid kevadel 2018. Avamise eel seisnes töö peamiselt põhisõnumite ning kommunikatsioonistrateegia ja -plaani väljatöötamises, vahetult enne avamist ja avamisürituse ajal meediasuhete korraldamises.

Väljakutse

Kuna ca poolteist aastat enne renoveerimistöid põhjustas muuseumi uuenemine ja eriti nime kaasajastamine osaliselt pahameelt, sh eelkõige represseeritud inimeste seas, tuli avamise eel läbi mõelda nii põhisõnumid kui ka avamise strateegia, et pahameele kordumist vältida.

Meie lähenemine

Milttonikommunikatsiooninõustamise tiim aitas välja töötada nii kommunikatsiooniplaani kui ka põhisõnumeid. Strateegia riskide maandamiseks oli oluline osa kommunikatsiooniplaanist. Lisaks sõnumiloomele ja meediasuhete korraldamisele aitasime avamisüritust planeerida, haldasime Vabamusotsiaalmeediakanaleid ja nõustasime turunduskampaaniat. Pärast avamist jätkus töö meediasuhetega, sedapuhku eelkõige näituse arvustustega.

Tulemus

Avamisüritust väisas umbkaudu tuhat inimest, kohale tulid suuremad meediakanalid, avamist ja uut püsiekspositsiooni kajastasid olulisemad meediaväljaanded – seda vaatamata sellele, et uus püsiekspositsioon avati südasuvel erakordselt ilusa suveilmaga. Pärast avamist avaldati mitmeid arvustusi ja ülevaateid uuenenud näitusest. Oluline on see, et strateegiliselt läbimõeldud püsiekspositsiooni tutvustamine nii ajakirjanikele kui ka olulisematele sihtrühmadele (nt represseeritutele) ametliku avamise eel hoidis ära uue pahameele laine.