fbpx
november 30, 2020

Education Upgrade Hack 2020

Eesmärk

Startup Estonia ning Haridus- ja Noorteamet soovisid ellu kutsuda haridushäkatoni, et leida uuenduslikke jätkusuutlikke ideid, mis aitaksid muuta haridusmaailma paremaks ja pakuksid innovatiivseid lahendusi igapäevatöö lihtsustamiseks. Ideid, mis on piisavalt elujõulised, et nendest saaks ühe nädalavahetuse jooksul prototüübid. Sündmuse eesmärk oli leida distantsõpet toetavaid ja Eesti kontekstiga haakuvaid, kuid siiski ka mujale laiendatavaid, lahendusi. Korraldustiimi tähtsaimaks eesmärgiks oli siduda üritus üheks tervikuks, mille tulemusel saaksid erinevas arengujärgus ideed maksimaalselt areneda. Nii sündmuse ellukutsujate kui korraldajate jaoks oli oluline, et meeskonnad tegeleksid oma tootega edasi, olenemata sellest, kuidas nendel antud häkatonil läks.

Väljakutse

Kuna innovatsioon ei teki pelgalt inimeste motiveerimisest, vaid koos keskkonnaga, kus ideed saavad sündida ja areneda, on tavalise häkatoni korraldus tugevalt rajatud sellele, et nii osalejad kui valitud mentorid on häkatoni vältel füüsiliselt ühes asukohas, kus toimub pidev suhtlus ja koostöö. Education Upgrade Hack 2020 pidi aga ajastule omaselt kohanduma ümber virtuaalseks ja kontaktivabaks ürituseks, kus on kaetud samad vajadused, kuid distantsilt. Virtuaalse häkatoni formaat pani meie tiimi olukorda, kus ükski lahendus polnud varasemalt läbi testitud ja nõudis seetõttu pidevat ümberkohandumist. Samuti tuli kommunikatsioonis arvestada nii eesti- kui ingliskeelsete osalejatega.

Meie lähenemine

Püüdsime koostöös meie virtuaalürituste tiimiga korraldada haridushäkatoni ava- ja lõpuürituse professionaalses võtmes, mis mõjuks formaalselt, aga laseks samas ka häkatonist osavõtjatel olla pildis ja esitleda oma ideid ilma liigse keerukuseta. Selleks korraldasime Zoomi-põhise ülekande, mille keskmes kerkis Milttoni kontoriruumidesse täisproduktsiooniga pop-up stuudio. Miltton Sisu tiimi toel kujunes välja nii ettevõtluse, tehnoloogia, (teenuse)disaini kui haridusalastest ekspertidest koosnev mentorite rivi, kes olid terve nädalavahetuse jooksul, olenemata kellaajast, häkkijatele nõuga toeks. Kõik tegevused osalejate jaoks olid üle videosilla, soovijatele võimaldasime koostöötamise ruume Workland Maakris. Häkkimisperioodi vältel toimus kogu infovahetus Eventornado platvormil ja viisime häkkijaid Zoomi vahendusel regulaarselt mentoritega ka videopildis kokku.

Tulemused

Oma idee registreeris Education Upgrade Hackile 36 tiimi, kelle hulgast sõelusime välja 30 säravamat ja ambitsioonikamat häkatonil osalemiseks. Häkatonile sisenes 23 tiimi, kellest nädalavahetuse lõpuks esitles oma ideedest kujunenud prototüüpe 21 tiimi, mida häkatoni kontekstis võib lugeda kõrgeks ellujäämisprotsendiks. Igas tiimis oli keskmiselt viis liiget (esialgu registreerus kokku 154 inimest) ja suur osa nendest asusid Tallinnas, aga ka Tartus, teistes väiksemates Eesti linnades, Riias ja mujal välismaal. Meeskondade seas oli nii õpetajaid, teisi hariduseksperte, äriarendajaid, programmeerijaid kui ka disainereid. Kõikide osalejate jaoks toimus üritus – nagu ajastule kohane – virtuaalselt. Mentorite ja žürii rivistusse kuulus eksperte äriedenduse, hariduse, teenusedisaini ja arenduse vallast. Välja jagati üheksa auhinda, sh 9000 euro ulatuses rahalisi preemiaid, otsepääse Ajujahi 100 parema hulka ja järelmentorluse programm, et innustada meeskondi idee ja prototüübiga jätkama pärast toimunud üritust. Ideede elujõulisust ja potentsiaali näitab ka see, et Ajujahi TOP100 hulka pääses lisaks ühele auhinnasaajale veel neli tiimi ning TOP30-sse jõudis neist koguni kolm.

Video autor: Rain Hansen

juuni 16, 2020

Tour de Digital Wonderland

Eesmärk

Et midagi tõeliselt mõista, peab seda ise nägema ja kogema. Nii ka ajakirjanduses. Just seetõttu soovisimegi suunata rahvusvahelist tähelepanu Eesti start-up maailmale nii, et ükssarvikud ei peaks ise välismaale reisima, vaid ajakirjanikud tuleksid Eestisse, meie klientide ukselävele.

Väljakutse

Mõista ja kaardistada Eesti start-up ettevõtete huvisid välismaal.

Meie lähenemine

Kuna kavandatud pressireis oli meie algatus, siis pidime kaasama rahastuse erasektori ettevõtetelt. Koos rahastajatega sai ka valitud sihtturud. Eesmärk oli kutsuda kohale ajakirjanikke top tierkanalitest, et näidata arenenud IT riiki ning ühiskonda ning seetõttu pidi ka meie pressireis, kui toode, väljendama sarnaseid väärtusi.

Müüsime lugu, kuidas Eesti start-upid muutsid ühe Ida-Euroopa riigi Digital Wonderland-iks (digitaalseks imedemaaks).

Pressituur polnud pelgalt kirjeldus Eestist kui digitaalsest imedemaast, vaid kasutasime kolmepäevast live-kommunikatsiooni, et rääkida lugu sellest, kuidas Eesti arenes selleks, mis ta täna on.

Tulemus

Üle 20 loo 7 erinevas keeles, avaldatud väljaannetes nagu Asahi Shimbun, Challenges, Deutsche Welle, Dinheiro Vivo, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, The Next Web jt.

märts 11, 2020

Fotografiska Tallinn avamine

Eesmärk

Stockholmis tegutsev maailma suurim fotomuuseum asus piire ületama ning esimene peatuseks oli Tallinn. Meie ülesandeks oli kohalike teadlikkuse tõstmine uuest atraktsioonist linnas – Fotografiska. Olgu jutt näitustest, konverentsidest ja koolitustest, tantsimisest pidudel või maitseelamustest, siis me uskusime, et just Fotografiska peaks olema inimeste esimene idee.

Väljakutse

Vaatamata sellele, et Stockholm asub kõigest teisel pool Läänemerd, mainiti aastal 2018 Fotografiskat Eesti meedias kõigest 3 korda. Kuid täpselt nagu Fotografiska, meeldib ka eestlastele üha enam kombata piire, olla innovaatilised ning nõuda jätkusuutlikumat suhtumist. Niisiis, kõlab nagu unelmate kooslus, eks?

Meie strateegia jagunes kolme faasi:

  • Teadlikkuse loomine
  • Tähelepanu juhtimine ühiskondlikult olulistele teemadele
  • Üleskutse: avamine

Meie lähenemine

Fotografiskas leidub midagi pea igale ühele ning sellest tingituna otsustasime kombineerida teenitud, jagatud, omatud ja makstud meedia lahendusi (=converged media). Nii saime luua võimalikult tugeva aluse edukaks avamiseks ning ka järgnevaks näituste hooajaks.

Tulemus

  • 200 000 külastajat esimese nelja kuuga, 350 000 külastajat aasta lõpuks.
  • Üle 1000 mainimise meedias, sh 430 sisulist lugu nii Eesti kui välismaises meedias
  • Tallinna linnalt Aasta Turismitegu 2019 tunnustus, Eesti Turismifirmade Liidult Aasta Turismiobjekti tunnustus, EPRA poolt antud Aasta Kommunikatsioonitegu 2019 tiitel.
veebruar 12, 2020

Eesti suurim äriideede konkurss „Ajujaht“

Mida teeme

Milttoni korraldada on Ajujahi konkursi kogu kommunikatsioon, turundus ja sponsorsuhted. Iga hooaeg algab mahuka üleriigilise ideekorje kampaaniaga ja lõpeb Ajujahi telesaatega, mida vaatab igal aastal neljandik Eesti inimestest. Meie ülesandeks on eraldi eesmärgistada iga konkursi etapi kommunikatsioonitegevused ning seejärel nende elluviimine.

Meie lähenemine

Ajujahi turunduse ja kommunikatsiooniga alustades tegime restardi kõigele, mis seni tehtud: töötasime välja uue visuaalse keele, uue veebilehe, panime paika konkursi sõnumid, sihtgrupid ja valisime kanalid. Sellest ajast saati oleme läbi mahuka kommunikatsiooni- ja turundustöö. Haldame igapäevaselt Ajujahi sotsiaalmeediakanaleid, kirjutame artikleid, loome ja saadame välja uudiskirja, pakume teemanurki välja ajakirjandusele ja turundametelesaadet. Lisaks töötame välja erinevaid sisuturunduslikkeja uudisväärtuslikke loovlahendusi Ajujahi sponsoritele, mis seob neid avalikkuse ja konkursi jälgijate silmis Ajujahi konkursi ja alustava ettevõtlusega.

Tulemus

Meie töö tulemusena esitatakse Ajujahile igal aastal üle 300 äriidee ja konkursi sponsoritega on liitunud mitmed Eesti tuntud suurettevõtted, kes on jätkanud toetamist ka hiljem. Ajujaht on avalikkuse silmis tuntud ja usaldusväärne bränd ja konkurss, mis on muutunud startup-maailmas omaette kvaliteedimärgiks neile, kes seal osalenud.