Miltton Nordics osales 13. aprillil Kestliku Arengu Koalitsiooni asutamisel

26.04.2018
Miltton Nordics osales 13. aprillil Kestliku Arengu Koalitsiooni asutamisel

Asutamiskoosolekul osalesid lisaks meile Riigikantselei, Tallinna Lennujaam, Telia, Sustinere, Coop Eesti, Biomarket, Cleantech ForEst, Lilleoru, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, Statistikaamet, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, SEI Tallinn, Mondo ja Arengukoostöö Ümarlaud. 

Koalitsiooni eesmärk on muuta Eesti heaoluriigiks, kus valitsetakse, toodetakse, tarbitakse ja kujundatakse poliitikaid kestlikkuse põhimõtete alusel. 2018. aasta jooksul on koalitsioonil plaanis koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis analüüsida, kuidas rakendatakse Eestis poliitikate sidususe põhimõtteid. Kavas on anda sisendit arengukavadele ja määrustele ning luua sisukas ja päevakajaline kaasamisportaal www.hoolin.ee, et tõsta ühiskonna teadlikkust kestlikust arengust.

Koalitsiooni on oodatud kõik need, kes soovivad arvamust avaldada kestliku arengu vallas kogukondlikul, ühiskondlikul ja ka poliitilisel tasandil – ettevõtjad, vabaühendused, poliitikakujundajad ning otsustajad. Vaata lisa: http://www.terveilm.ee/kestliku-arengu-koalitsioon/