Miltton Nordics

Miltton Nordics asutati 2016. aastal Tallinnas Miltton Grupi, Annika Arrase, Gerrit Mäesalu ja Martin Kuke poolt. Aasta peale asutamist liitusid Rannar Vassiljev, Randel Länts ja Sirli Peepson.

Meie missioon on lihtne: tahame luua parimat kommunikatsiooni Põhjamaade ettevõtetele ja organisatsioonidele terves maailmas ning rahvusvahelistele brändidele Põhjamaades. Meie meeskond Tallinnas keskendub peamiselt Eesti ja Baltimaade turule, et luua suuremat sünergiat teiste riikidega Põhjamaade turul.

Me usume integreeritud kommunikatsiooni strateegiatesse. Turunduskommunikatsioon on pidevas muutumises – samm-sammult liigutakse ostetud meedialt üle teenitule. Osades Põhjala riikides on see juba toimunud, teistes on arusaam teenitud meedia eelistest algusjärgus. Traditsionaalse meedialoogika tähtsus väheneb kiiresti ning kontaktvõrgustikud muutuvad järjest olulisemaks. Eduka äri ülesehitamisel on iga päevaga üha olulisem teada, kuidas ja kellega sidemeid luua. Lähtudes sellest keskendume me peamiselt valitsus- ja avalikele suhetele ning korporatiivmaine kujundamisele.

Miltton Nordics on ainus valitsussuhete ja korporatiivkommunikatsiooni agentuur Eestis, kellel on laialdased teadmised ning võimekus tuua oma klientidele soovitud tulemusi tervel Põhjala turul. Meil on oma meeskond või lepingulised koostööpartnerid igas Põhjamaa riigis ja esindus Brüsselis, millel on võimekus mõjutada otsustusprotsesse Euroopa Liidu tasandil.

Miltton Nordics on Eesti Kaubandus-TööstuskojaSoome-Eesti Kaubanduskoja, Ameerika Kaubanduskoda EestisRootsi Kaubanduskoda Eestis ja Norra-Eesti Kaubanduskoja liige.

 

MILTTON JA VASTUTUSTUNDLIKKUS

Miltton Nordics on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige. Me soovime olla Eesti ühiskonnas vastutustundliku ettevõtluse eestkõnelejad.

Miltton Grupp on pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele, tegeledes lakkamatult jätkusuutlikkuse arendamisega. Miltton Grupp on alates aastast 2015 täitnud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgib oma äritegevuses selle kümmet põhimõtet. UNGC Communication of Progress raportit on võimalik lugeda siit. Miltton on Soome juhtiva vastutustunlike ettevõtete võrgustiku FIBS ning GRI GOLD Community liige. Milttonis töötab mitu vastutustundliku ettevõtluse ala spetsialisti, osaleme avalikus diskussioonis nii oma projektidega kui postitustega

 

Meeskond

Annika Arras


Annika Arras


Tegevjuht, partner


annika at miltton dot ee

527 6839

Martin Kukk

Martin Kukk

Partner

martin at miltton dot ee

5624 2850

Rannar Vassiljev

Rannar Vassiljev

Partner

rannar at miltton dot ee

5621 5610

Randel Länts

Randel Länts

Partner

randel at miltton dot ee

508 4537

Kristi Roost

Kristi Roost

Partner

kristi at miltton dot ee

56215672

Sirli Peepson

Sirli Peepson

Konsultant

sirli at miltton dot ee

5566 4868

Hannes Virkus

Hannes Virkus

Digiprojektide juht

hannes at miltton dot ee

5333 5108

Nõukogu

Jüri Raidla


Jüri Raidla


Miltton Public Affairs nõukogu liige


Frederik Andersson

Frederik Andersson

Miltton Public Affairs nõukogu liige

Miltton Grupp

Miltton on Soomes asutatud ambitsioonikas tulevikku vaatav kommunikatsiooniettevõtete grupp, mis on aja jooksul suhtekorraldusest ja korporatiivkommunikatsioonist laienenud avalike suhete, investorsuhete, reklaami ning rahvusvaheliste teenuste valdkonda.

Miltton Gruppi kuuluvad järgmised Põhjamaade ettevõtted: loovagentuur Miltton Creative, valitsussuhetele keskenduv Miltton Networks, ELi lobiga tegelev Miltton Brussels, digitaalse kommunikatsiooni büroo Miltton Labs, investorsuhete agentuur Miltton Markets, juhtimiskoolitaja Miltton Sparks, sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse edendaja Miltton Purpose ja Tallinnas resideeruv Eesti ja Baltikumi turule keskenduv Miltton Nordics.

Milttoni nimi on Põhjamaade ärimaastikul tuntud. Meie meeskonnas on tänaseks ca 250 noort ja energilist inimest, kelle laialdaste teadmiste varal ärist ja ühiskonnast suudame oma klientidele pakkuda värsket ja loovat lähenemist.

Miltton Grupi nõukogu esimees on Jorma Ollila, kes on varasemalt olnud Shelli ja Nokia nõukogu esimees ning Nokia tegevjuht. Miltton Grupi tegevjuht on Milttoni asutaja Mathias Järnström. Peakontor asub Helsingis, äriesindused on pea kõikides Põhjamaades.

Miltton Grupp on alates aastast 2015 täitnud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgib oma äritegevuses selle kümmet põhimõtet.
 

+250

eksperti

20%

kasv aastas alates 2017

13

keelt räägime vabalt

23 M

eurot müüki 2017