Miltton New Nordics

Miltton New Nordics meeskonda kuuluvad valitsussuhete agentuur Miltton Public Affairs ja kommunikatsioonibrüoo Miltton JLP. Ettevõtete liitumisel moodustus Eestise üle 20-liikmeline meeskond, kelle ambitsioon on pakkuda regiooni ettevõtetele ja organisatsioonidele kõige värskematel rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise teenust.

Miltton Grupp tegutseb Helsingis, Stockholmis, Brüsselis, Tallinnas ja Washingtonis. Senisele kiirele kasvule annab hoogu lisaks novembris Rootsi kasvuettevõtete börsil First North noteeritud agentuuri House of Friends ost. Koos viimaste ühinemistega on Milttonisse koondunud pea 400 oma valdkonna parimat eksperti. Miltton Grupi koduturuks on Uus Põhjala, kuhu kuuluvad ka Eesti, Läti, Leedu. Lähiaastate strateegiliseks eesmärgiks on laienemine igasse Uue Põhjala riiki.

Meie missioon on lihtne: tahame luua parimat kommunikatsiooni Põhjamaade ettevõtetele ja organisatsioonidele terves maailmas ning rahvusvahelistele brändidele Põhjamaades.

Me usume integreeritud kommunikatsiooni strateegiatesse. Turunduskommunikatsioon on pidevas muutumises – samm-sammult liigutakse ostetud meedialt üle teenitule. Osades Põhjala riikides on see juba toimunud, teistes on arusaam teenitud meedia eelistest algusjärgus. Traditsionaalse meedialoogika tähtsus väheneb kiiresti ning kontaktvõrgustikud muutuvad järjest olulisemaks. Eduka äri ülesehitamisel on iga päevaga üha olulisem teada, kuidas ja kellega sidemeid luua.

Miltton New Nordics on ainus valitsussuhete ja korporatiivkommunikatsiooni agentuur Eestis, kellel on laialdased teadmised ning võimekus tuua oma klientidele soovitud tulemusi tervel Põhjala turul. Meil on oma meeskond või lepingulised koostööpartnerid igas Põhjamaa riigis ja esindus Brüsselis, millel on võimekus mõjutada otsustusprotsesse Euroopa Liidu tasandil.

Miltton New Nordics on Eesti Kaubandus-TööstuskojaSoome-Eesti Kaubanduskoja, Ameerika Kaubanduskoda EestisRootsi Kaubanduskoda Eestis ja Norra-Eesti Kaubanduskoja liige.

 

MILTTON JA VASTUTUSTUNDLIKKUS

Miltton New Nordics on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige. Me soovime olla Eesti ühiskonnas vastutustundliku ettevõtluse eestkõnelejad.

Miltton Grupp on pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele, tegeledes lakkamatult jätkusuutlikkuse arendamisega. Miltton Grupp on alates aastast 2015 täitnud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgib oma äritegevuses selle kümmet põhimõtet. UNGC Communication of Progress raportit on võimalik lugeda siit. Miltton on Soome juhtiva vastutustunlike ettevõtete võrgustiku FIBS ning GRI GOLD Community liige. Milttonis töötab mitu vastutustundliku ettevõtluse ala spetsialisti, osaleme avalikus diskussioonis nii oma projektidega kui postitustega

 

Meeskond

Annika Arras


Annika Arras


Tegevjuht, partner


annika at miltton dot ee

527 6839

Martin Kukk

Martin Kukk

Partner

martin at miltton dot ee

5624 2850

Randel Länts

Randel Länts

Partner

randel at miltton dot ee

508 4537

Kristi Roost

Kristi Roost

Vanemkonsultant

kristi at miltton dot ee

56215672

Sirli Peepson

Sirli Peepson

Vanemkonsultant

sirli at miltton dot ee

5566 4868

Hannes Virkus

Hannes Virkus

Digiprojektide juht

hannes at miltton dot ee

5333 5108

Nõukogu

Jüri Raidla


Jüri Raidla


Miltton Public Affairs nõukogu liige


Frederik Andersson

Frederik Andersson

Miltton Public Affairs nõukogu liige

Miltton Grupp

Miltton on Soomes asutatud ambitsioonikas tulevikku vaatav kommunikatsiooniettevõtete grupp, mis on aja jooksul suhtekorraldusest ja korporatiivkommunikatsioonist laienenud avalike suhete, investorsuhete, reklaami ning rahvusvaheliste teenuste valdkonda. Milttoni nimi on Põhjamaade ärimaastikul tuntud. Meie meeskonnas on tänaseks 400+ noort ja energilist inimest, kelle laialdaste teadmiste varal ärist ja ühiskonnast suudame oma klientidele pakkuda värsket ja loovat lähenemist.

Miltton Grupi nõukogu esimees on Jorma Ollila, kes on varasemalt olnud Shelli ja Nokia nõukogu esimees ning Nokia tegevjuht. Miltton Grupi tegevjuht on Milttoni asutaja Mathias Järnström. Peakontor asub Helsingis, äriesindused on pea kõikides Põhjamaades.

Miltton Grupp on alates aastast 2015 täitnud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgib oma äritegevuses selle kümmet põhimõtet.
 

400

eksperti

30%

kasv aastal 2018

13

keelt räägime vabalt

31M€

käive 2018